UDRUGA REMISIJA: Prekid diskriminacije reumatskih bolesnika

FaH

Udruga pacijenata Remisija ponovno je uputila apel zdravstvenoj administraciji da prekine diskriminaciju oko 4500 oboljelih od upalnih reumatskih bolesti, koji  zbog posebnih protokola liječenja čekaju na biološku terapiju uz rizik da postanu trajni invalidi.

Biološku terapiju neka izravno financira HZZO

Remisija apelira da biološku terapiju reumatskim bolesnicima odmah izravno financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), kao što je to slučaj s drugim teškim bolesnicima, koji se također liječe posebno skupim lijekovima s HZZO-ove liste.

U proteklih je godinu dana udruga više puta upozoravala na diskriminaciju reumatskih bolesnika u protokolu liječenja i dostupnosti terapije, što je potvrđeno i očitovanjem pučke pravobraniteljice Lore Vidović u studenom prošle godine.

Ona je utvrdila diskriminaciju oboljelih od reumatoidnog artritisa, ankilozantnog spondilitisa i psorijatičnog artritisa  u odnosu na oboljele od drugih kroničnih bolesti, koji se također liječe lijekovima s Liste skupih lijekova.

Čelnici udruge svoje su zahtjeve ponovno iznijeli na 18. kongresu Hrvatskog reumatološkog društva, koji se održava od 20. do 23. listopada u Šibeniku, a uz stručnjake je okupio i brojne predstavnike pacijenata.

Proračuni bolnica ograničavajući faktor

Biološku terapiju u Hrvatskoj trenutačno prima oko 2000 oboljelih, a na čekanju je oko 4500 kandidata za koje je utvrđeno da će im pomoći samo taj oblik liječenja, kažu u udruzi.

Ograničavajući faktori su proračuni bolnica, s obzirom da se troškovi biološke terapije u prvih godinu dana pokrivaju iz tih izvora, te bolnički limiti za posebno skupe lijekove. Stoga Remisija traži da trošak terapije od nekoliko desetaka tisuća kuna godišnje od prvog dana snosi HZZO, te da se ukinu dvostruka financijska ograničenja unutar bolničkih sustava.

Naime, reumatski bolesnici kandidati za biološku terapiju, tek nakon godine dana liječenja na teret bolnica mogu dobiti lijekove direktno od HZZO-a. Tom procedurom, za koju nema nikakva medicinskog razloga niti opravdanja, stavljeni su u neravnopravan položaj u odnosu na onkološke bolesnike ili oboljele od hepatitisa, kojima lijekove od početka pokriva izravno HZZO, upozorava predsjednik Remisije Nenad Horvat.

Pučka pravobraniteljica preporučila isti protokol financiranja terapije

Pučka pravobraniteljica je pred godinu dana uputila preporuku HZZO-u i Ministarstvu zdravstva da se pacijentima s upalnim reumatskim bolestima osigura primjena istih protokola financiranja terapije skupim lijekovima – biološke terapije, kao i pacijentima s drugim bolestima, te da se ta preporuka uvaži već pri kreiranju financijskih planova za ovu godinu.

No, protokoli liječenja nisu ujednačeni, a reumatskim bolesnicima “na čekanju” prijeti invalidnost jer bolnice zbog limitiranih proračuna često nemaju dovoljno sredstava da im pravodobno pruže propisanu terapiju.

Preporuka pravobraniteljice ipak je dijelom urodila plodom pa je HZZO ovoga ljeta za 15 posto povećao sredstava koje izravno izdvaja za biološku terapiju namijenjenu bolesnicima koji se duže liječe.

Preostaje riješiti “uska grla” ulaska u bolnice, na što trenutno čeka oko 4500 oboljelih s pretragama koje pokazuju da im je ta terapija potrebna, kaže Horvat i poručuje da su sada na potezu Ministarstvo i HZZO, da uvaže preporuku pravobraniteljice i ispune svoja “čvrsta obećanja” udrugama pacijenata.

Uz pomoć terapije 76 posto pacijenata dobro funkcionira

Anketa koju je putem interneta provela Remisija među pacijentima s upalnim reumatskim bolestima pokazuje da ih 76 posto uz pomoć biološke terapije funkcionira gotovo kao i prije oboljenja. Ispitanici navode poboljšanje kvalitete života, jer u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prestaju ovisiti o pomoći ukućana.

Više od 72 posto oboljelih, zahvaljujući toj terapiji, smanjilo je izostanke s radnog mjesta zbog bolovanja, a 88 posto njihovih kolega primijetilo je poboljšanja u radnoj sposobnosti i samostalnosti.

Od upalnih reumatskih bolesti u Hrvatskoj boluje oko 85.000 osoba, no potencijalnih je kandidata za primanje biološke terapije oko 6500.

Komentiraj