Udruga Lipa objavila je u ponedjeljak priopćenje za medije, u kojem od Vlade traže da javnost obavijesti trebaju li ili ne popunjavati obrasce za porez na nekretnine. Iz udruge navode kako im se javljaju brojni zbunjeni i zabrinuti građani kojima nije jasno što se od njih očekuje.

Priopćenje Lipe prenosimo Vam u cijelosti:

“Recite građanima jasno što im je činiti!

Udruga poreznih obveznika Lipa zahtijeva od Vlade RH da, slijedom najave Predsjednika vlade RH o odgodi primjene poreza na nekretnine, građane na jasan i nedvosmislen način obavijesti trebaju li ili ne popunjavati obrasce/upitnike za porez na nekretnine koje ovih dana dobivaju, ili su dobili, na kućne adrese od strane jedinica lokalne samouprave (gradova i općina).

Brojni zbunjeni i zabrinuti građani i potpisnici peticije Udruge Lipa protiv uvođenja poreza na nekretnine javili su se udruzi, jer nije u potpunosti jasno što se od njih očekuje – postoji li i dalje obaveza da popunjavaju rečene upitnike ili ne, obzirom na uputu Ministarstva financija od 11. kolovoza.

Također, udruga Lipa upozorava da je prikupljanje podataka koji su već u posjedu javnih tijela u koliziji sa zakonom, i to sa odredbama najmanje tri zakona.

Naime, sukladno članku 82. Zakona o sustavu državne uprave, javna uprava ne smije u postupcima zahtijevati uvjerenja o činjenicama (podatke) o kojima vode službene očevidnike, već se takva uvjerenja trebaju pribavljati po službenoj dužnosti.

Takva odredba je sukladna članku 47. Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) kojim je propisano kako će službenici po službenoj dužnosti pribavljati podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi javnopravno tijelo kod kojeg se vodi postupak, odnosno drugo javnopravno tijelo.

Obzirom da bi se državne baze podataka konačno mogle i digitalizirati, relevantan je i Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, koji u članku 10. ukazuje kako su tijela javne uprave dužna pribaviti i preuzeti podatke iz javnih registara po službenoj dužnosti, bez traženja istih od stranaka (građana), odnosno poslovnih subjekata.

Upitnici koje su građani ovih dana dobivali od jedinica lokalne samouprave sadrže pitanja o činjenicama (podacima), o kojima se vode službeni očevidnici, pa stoga Lipa takvo postupanje smatra suprotno zakonu”, napisali su.

— Lipa – priopćenje za medijeLipa – javni poziv Vladi RHRecite građanima jasno što im je činiti!Udruga poreznih…

Posted by Lipa – udruga poreznih obveznika on 14. kolovoza 2017

Komentiraj