Udruga Glas poduzetnika: Turističke zajednice i toliki broj lokalne samouprave potpuno beskorisni

Nakon što je Inicijativa Glas poduzetnika postala udruga odmah je provela anketu među članovima na temu turističkih zajednica, lokalne vlasti i općina. Loša turistička očekivanja ove sezone bila su povod za anketu, a rezultati su pokazali da većina ispitanika ne vidi svrhu turističkih zajednica, toliki broj općina i lokalnih zajednica.

Dobra strana ove situacije sa koronavirusom je ta da se pokazalo dobro funkcioniranje online sustava i da je veliki dio administracije nepotreban.

Udruga je provela anketu među svojim članstvom. Na pitanje što očekuju od turističkih zajednica čak 82 % poduzetnika nema nikakvih očekivanja jer misle da su turističke zajednice potpuno beskorisne. Nešto više od 9 % gaji neke nade i smatra da bi se trebale pokrenuti ciljane marketinške akcije prema bazenima turista koji dolaze vlastitim prijevozom.

Još 5 % smatra da bi turističke zajednice prvo trebalo radikalno reorganizirati, a 3 % ispitanika brine samo o tome da kratkoročno ispune svoja obećanja o smanjivanju članarina.

Pitanje broja jedinica lokalne samouprave nije novo. Stručnjaci godinama upozoravaju na ogroman broj jedinica lokalne samouprave, koji je neproporcionalno velik za broj stanovnika i samo veličinu zemlje. Udruga Glas poduzetnika smatra da je ovo idealan trenutak da se ta tema ponovno aktualizira i da se konačno donesu neke odluke koje bi mogle povećati šansu za dugotrajni prosperitet Hrvatske.

Ukupno 97 % ispitanika misli da se broj jedinica lokalne samouprave mora smanjiti. Njih 75 % smatra da bi trebali imati 4-5 županija i 100 do 200 gradova, a preostalih 22 % smatra da treba ukinuti sve koje se ne mogu samofinancirati.

Od preostalih 3 % njih samo 1 % smatra da broj treba ostati isti, a u 2 % se nalazi niz različitih odgovora od kojih je svaki zasebno zanemariv.

Ovakvi rezultati potvrđuju i dosadašnja istraživanja, ali na još ekstremniji način, vjerojatno potenciran samim utjecajem trenutne krize koja je pokazala da je dobar dio administracije suvišan.

“S obzirom na rijetko viđenu jedinstvenost u odgovorima, nadamo se da će i politika uvidjeti da će biti neizbježno pokrenuti proces teritorijalnog preustroja i optimizacije lokalne samouprave čim prije”, naglasili su iz udruge Glas poduzetnika.

Komentiraj