Udruga ‘Duh stare Fažane‘: Hitna i vatrogasci ne mogu do objekata u staroj jezgri, osobito ljeti

Udruga Duh Stare Fažane u petak je u priopćenju upozorila na neadekvatnu požarnu zaštitu staroj jezgri Općine Fažana. Također, ističu da skreću pozornost općinskoj upravi na visoku ugroženost od požara kulturno povijesne cjeline Općine Fažana i objekata u staroj jezgri Fažane. Naime, do građevina koje se nalaze u samom centru stare jezgre Općine Fažana, a koja je zaštićena kao kulturno povijesna urbanistička cjelina i kao takva upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, nije osiguran prohodan pristup za prolaz vatrogasaca i vozila hitne pomoći, posebno u ljetnim mjesecima, piše predsjednica te udruge Lidija Udovički.

Dalje se u dopisu navodi kako je do takvog stanja opasnog po imovinu i živote svih koji borave u Fažani dovelo dugogodišnje ponašanje načelnika Općine Fažana:

‘Naime, načelnik, protivno važećim zakonima, samostalno upravlja javnim površinama, odnosno samostalno i netransparentno odlučuje o uvjetima i kriterijima za korištenje i ograničavanje korištenja javnih površina, zatim samostalno sklapa ugovore sa korisnicima javnih površina i određuje sve bitne elemente ugovora. Drugim riječima, načelnik već godinama uzurpira vlast Općinskog vijeća na koji način krši pozitivne propise Republike Hrvatske, a ponajprije odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Navedeni Zakon o komunalnom gospodarstvu, naime, propisuje da Općinsko vijeće općim aktom određuje upravno tijelo koje provodi Odluku o komunalnom redu. U slučaju Općine , međutim, taj posao obavlja bez ikakvog pravnog temelja, odnosno protivno važećim propisima, načelnik Fažane. Dalje, brojne odluke koje temeljem izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu od 18.05.2010.g donosi Načelnik opći su akti kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi za njihovo donošenje ovlašteno je isključivo predstavničko tijelo (vijeće), a ne načelnik kao izvršno tijelo općine.

Takvim prisvajanjem ovlasti, načelnik Fažane dopustio je te i dalje dopušta anarhično širenje terasa ugostiteljskih objekata na javnim površinama koje udovoljavaju uvjetima za vatrogasne pristupe, a koji su uvjeti propisani Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe donesenom na temelju Zakona o zaštiti od požara.’, piše Lidija Udovički kao predsjednica Udruge ‘Duh Stare Fažane’.

Zbog ovakvog (ne)postupanja načelnika i pročelnika odnosno Jedinstvenog upravnog odjela, vozila hitne medicinske pomoći i vatrogasna vozila, u učestalim zdravstvenim i požarnim intervencijama, naročito tijekom ljetnjih mjeseci, ne mogu stići do objekata u staroj jezgri gdje se njihova hitna intervencija zahtjeva. Ovakva situacija neupitno ugrožava imovinu i živote stanovnika stare jezgre te turista koji tamo u velikom broju borave u ljetnim mjesecima, a zbog postojećeg rizika su postale upitne i dozvole za rad hotela i objekata za turistički smještaj koji se nalaze u samom srcu stare jezgre Fažane kao i njihovo oglašavanje na svjetski priznatim i korištenim turističkim platformama, navodi se u alarmantnom pismu Udruge.

‘Po prijavi koju je udruga uputila MUP-u RH, 19.08.2020g. proveden je inspekcijski nadzor. Načelnik nikada nije obavijestio Vijećnike o izvršenom nadzoru, utvrđenim zakonskim nepravilnostima, te naloženim mjerama i rokovima za njihovo izvršenje, iako dio naloženih mjera, naime hitno donošenje Zakonom propisanih dokumenata zaštite od požara, u nadležnosti i odgovornost Vijeća. Vijećnici su o svemu ovome saznali od udruge pre nekoliko dana, a rokovi za izvršenje utvrđenih mjera su već istekli, piše u svom apelu i zahtjevu Lidija Udovički.

Ovakvo postupanje načelnika još jedan je primjer njegovih tendencija ka netransparentnom postupanju i uzurpaciji zakonskih nadležnosti Općinskog vijeća. Odluka o izradi revizije dokumenata zaštite od požara isključiva je zakonom propisana nadležnost Općinskog vijeća, kao i odluka o tome da li da se za reviziju angažira stručni tim, koliko ponuda da se pošalje i kome.

Udruga ‘Duh Stare Fažane’ traži od Predsjednika i svih vijećnika Općinskog Vijeća Općine Fažana da zaštite potrebe svih mještana, gostiju i obrtnika stare jezgre Fažane na slijedeći način:

1. Predsjednik Vijeća sazove u što kraćem mogućem roku tematsku sjednicu Vijeća na kojoj će se donijeti odluke o reviziji dokumenata zaštite od požara i o načinu provođenja iste, uz obaveznu provedbu javnog uvida.

2. Predsjednik Vijeća prisustvuje kontrolnom nadzoru koji treba da provede Odjel inspekcije usled isteka zapisnikom utvrđenih rokova za izvršenje određenih mjera te da hitno uputi nadležnoj službi MUP-a zahtjev za produženje roka provedbe mjera inspekcijskog nadzora.

3. Da se pravovremeno pokrene postupak davanja u koncesiju pomorskog dobra na Titovoj rivi u djelu od rampe kod Badela do Trga Sv. Kuzme i Damjana kako bi ugostitelji mogli prije naredne ljetne sezone izmjestiti dio stolova na rivu uz more sa požarnog puta.

4. Da se u skladu sa zakonskim zahtjevima i najboljom praksom struke za ovu oblast, kroz izmjene i dopune postojećih prostornih i urbanističkih planova Općine Fažana ucrtaju požarni putevi u grafički dio tih planova, što na dan ovog dopisa nije učinjeno, i da se u postupku provede javni uvid.

5. Da se hitno pokrenu i provedu izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu, donese novi Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Općine Fažane, koji je protivno zakonu donio općinski Načelnik sam, i po potrebi usklade i drugi opći akti i Statuta Općine Fažana u cilju usklađivanja odredbi istih za važećim zakonima RH, čime će se omogućiti da Općinsko Vijeće i nadležno upravno tijelo preuzmu svoje zakonima propisane ovlasti, odgovornosti i dužnosti iz djelokruga komunalnog gospodarstva i upravljanja javnim površinama i koncesijama.

‘Hitno je zaustaviti dalje neovlašteno, samovoljno i neodgovorno postupanja Načelnika za koje ne postoji uporište u važećim Zakonima RH, izričito zabraniti davanje na korištenje javnih površina koje su neophodni požarni putevi, prilazi i pristupi, te izričito propisati u Odluci o komunalnom redu i druge važne uvjete i kriterije, te načela transparentnosti i javnosti na osnovu kojih se odobrava odnosno ograničava korištenje javnih površina, a koji ne postoje u sadašnjoj Odluci o komunalnom redu’, zaključila je Udovički, predsjednica Udruge Duh Stare Fažane.

Komentiraj