U svom tihom svijetu Slava Raškaj stvarala je čudesne akvarele

Znamenita hrvatska slikarica Slava Raškaj rođena je 2. siječnja 1877. godine. Bila je gluhonijema od rođenja, te se po njoj danas zove Centar za odgoj i obrazovanje u Zagrebu, koji je namijenjen djeci oštećenog sluha i govora te djeci s komunikacijskim poteškoćama. Slavna slikarica rodila se u Ozlju, a školovala se u Zavodu za gluhonijeme u Beču od 1885. do 1893. godine.

Nakon povratka u Hrvatsku postala je učenica poznatog slikara Bele Čikoša Sesije dosegnuvši najviši domet u hrvatskom akvarelnom slikarstvu, a radovi su bili izloženi čak i na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Glavno izražajno sredstvo bio joj je akvarel, a glavnu je inspiraciju pronalazila u prirodi. Još za života svrstavana je među najbolje impresionistice u Europi.

Kad joj je bilo 25 godina zdravlje joj se naglo pogoršalo te je smještena u umobolnicu u Vrapču. Ondje je i umrla od tuberkuloze manje od četiri godine kasnije.

Komentiraj