U svijetu 415 milijuna oboljelih od šećerne bolesti

imc-agencija

Ovaj mjesec se obilježava Svijetski dan šećerne bolesti, jedna od glavnih zadaća kampanje vezane uz ovaj dan je podizanje svijesti o važnosti pravilne prehrane za dijabetičare.

Loše prehrambene navike i pretjerana uporaba određenih sastojaka poput soli i šećera štete zdravlju, a posebno dijabetičarima.

Međunarodna dijabetička federacija (Internacional Diabetes Federation – IDF) procjenjuje da danas u svijetu 415 milijuna ljudi boluje od šećerne bolesti.

Prema podacima Nacionalnog registra osoba sa šećernom bolesti (CroDiab) u Republici Hrvatskoj je 2015. godine registrirano 260 092 osobe sa šećernom bolesti.

Procjenjuje se da je ukupan broj oboljelih veći od 400 tisuća, a komplikacije do kojih može doći kod osoba koje boluju od šećernih bolesti, jedan su od vodećih uzroka onesposobljenja i invaliditeta.

secerna-bolest-dijabetes-1

Komentiraj