Sabor u srijedu počinje rad izjašnjavanjem o amandmanima na paket poreznih zakona, nastavlja raspravom o izmjenama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, te o zakonu o Središnjem registru državne imovine, a u podne predviđeno je glasovanje o dosad raspravljenim točkama.

Na predloženi treći krug porezne reforme saborska oporba je u raspravi izrekla brojne kritike tvrdeći da ide u korist dva posto najbogatijih, te da neće zadržati mlade i obrazovane u Hrvatskoj. Vladajući su je hvalili ističući da građane kroz nju očekuje novih 2, 8 milijardi kuna rasterećenja, te da se već od 1. prosinca povećava iznos neoporezivih primitaka sa 2,5 na 7,5 tisuća kuna.

Najviše amandmana oporba je podnijela na izmjene Zakona o PDV-u koji donosi sniženu stopu PDV-a od 13 posto na dobra koja čine najvažniji dio potrošačke košarice, tražeći da se snižene stope prošire i na, primjerice, suhomesnate proizvode, mliječne proizvode, vodu, sportske priredbe i drugo.

Porezna bi reforma trebala stupiti na snagu 1. siječnja, no prije toga, od 1. prosinca Vlada će pravilnikom omogućiti povećanje neoporezivih primitaka s 2500 na 7500 kuna.

Na dnevnom redu u srijedu je i rasprava o konačnom prijedlogu Zakona o Središnjem registru državne imovine, te o izmjenama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, kojim se zabranjuje podzakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Saborska rasprava o prijedlogu proračuna za iduću godinu planirana je za utorak, 27. studenoga, a rasprava o amandmanima na proračun za petak, 30. studenoga, dok će glasovanje o ključnom financijskom dokumentu biti najvjerojatnije u ponedjeljak, 3. prosinca.

Komentiraj