U SMŽ prijavljeno 34.829 oštećenih objekata, pregledano 24.673

Na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije do sada je prijavljeno 34 829 oštećenih stambenih objekata, a pregledano ih je njih 24 673, izvijestili su u ponedjeljak iz županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 297 objekata, a zbog oštećenja njih 2 948.

Privremeno neuporabljivih objekata kojima je potreban detaljan pregled je 2 473 dok je 2 959 privremeno neuporabljivih objekata kojima su potrebne mjere hitne intervencije.

Objekata koji su uporabljivi bez oštećenja je 584 dok je uporabljivo bez ograničenja njih 5 621.

Uporabljiv s preporukom o postupanju je 9 791 objekt.

Komentiraj