U Rijeci počela gradnja najskuplje ceste u Hrvatskoj

Sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je pola milijarde kuna koliko će stajati tri kilometra ceste koja prolazi ispod samog grada Rijeke pa se uglavnom sastoji od tunela i vijadukata

U Rijeci je upravo započela izgradnja najskuplje ceste u Hrvatskoj. Najskuplje jer njezina trasa najvećim dijelom prolazi ispod samog grada Rijeke te se najveći dio ceste sastoji od tunela i vijadukata pa će tri kilometra ceste stajati više od pola milijarde kuna, za što su osigurana sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. Stanovnike zapadnog dijela Rijeke upravo iz tog razloga ovih dana malo više ometa buka koja dolazi doslovno iz njihova podzemlja. Veći intenzitet buke trajat će dok se ne dovrši probijanje 1,2 kilometra dugog tunela Podmurvice, a nakon toga razina buke trebala bi biti podnošljiva. Riječ je o izgradnji ceste koja je osnovni preduvjet za ostvarenje jednog od strateških ciljeva Republike Hrvatske, ali i Grada Rijeke – pozicioniranje Rijeke kao najveće luke na Jadranu jer cesta čija je izgradnja upravo započela spaja novoizgrađenu Zagrebačku obalu s riječkom obilaznicom pa će time napokon biti izgrađena infrastruktura za prolaz kamiona s kontejnerima iz unutrašnjosti prema luci i od luke prema unutrašnjosti.

Projekt je dio strateškog projekta Republike Hrvatske – Rijeka Gateway Project, odnosno cestovna prometna poveznica novog lučkog terminala na Zagrebačkoj obali u Luci Rijeka. Cilj projekta je izgraditi spojnu cestu DC403 od čvora Škurinje na autocesti A7 koja predstavlja dio TEN-T do luke Rijeka koja je definirana kao luka osnovne (core) mreže. Prometnicom će se ostvariti izravna veza osnovne luke na TEN-T, poboljšati regionalna i lokalna mobilnost, i povećati sigurnost prometa. Projekt se nalazi na području Grada Rijeke.

Cesta spaja novoizgrađenu Zagrebačku obalu s riječkom obilaznicom pa će time napokon biti izgrađena infrastruktura za prolaz kamiona s kontejnerima. FOTO: Lučka uprava Rijeka

Planirana državna cesta DC403 povezuje postojeći čvor Škurinje na riječkoj obilaznici (dio TEN T – autocesta A7) i zapadni dio luke Rijeka (osnovna luka – kontejnerski terminal Zagrebačka obala – u izgradnji) te na taj način predstavlja nedostajuću vezu osnovne luke Rijeka s TEN-T mrežom.

Duljina ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka (zagrebačke obale) je približno 3 km s jednim odvojkom za povezivanje s mrežom gradskih ulica – spoj na Zvonimirovu ulicu. Projekt uključuje gradnju više objekata od kojih su značajniji: tunel Podmurvice (cca. 1253 m), vijadukt Piopi (cca. 316 m), vijadukt Mlaka (cca. 144 m).

Širina ceste je promjenjiva, glavna trasa od čvora Škurinje do luke Rijeka (kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište) je u većem dijelu trotračna, dok su spojevi na mrežu gradskih ulica s dvije vozne trake. U realizaciji projekta izgradnje ceste, značajniji su slijedeći zahvati:

 • Trotračni tunel „Podmurvice“, duljine cca 1.250 m;
 • Vijadukt „Piopi“, duljine približno 316 m;
 • Vijadukt „Mlaka“, duljine približno 144 m;
 • Željeznički podvožnjak „Piopi“, duljine približno 56 m (južni);
 • Tri raskrižja;
 • Rekonstrukcija Zvonimirove ulice (DC8);
 • Prelaganje velikog broja instalacija;
 • Rušenje objekata

Projekt se provodi po fazama:

 • I. faza: Izgradnja kružnog raskrižja u čvoru “Škurinje” na obilaznici Grada Rijeke
 • II. faza: Izgradnja trase od čvora “Škurinje” do raskrižja sa spojnom cestom, spojna cesta i rekonstrukcija Zvonimirove ulice koja uključuje: tunel Podmurvice, kružno raskrižje nakon izlaska iz tunela Podmurvice, vijadukt Mlaka.
 • III. faza: Izgradnja trase od raskrižja sa spojnom cestom za Zvonimirovu ulicu do luke Rijeka koja uključuje: željeznički podvožnjak “Piopi”, vijadukt “Piopi” i rampe za spoj na Ulicu M. Barača.

Najveći izazov u gradnji ceste D-403 zasigurno će biti izvođenje radova iskopa miniranjem tunela Podmurvice i organizacija prijevoza iskopanog materijala iz tunela na deponiju. Tu je još i izgradnja križanja pod prometom na obilaznici kod Škurinja, te vijadukata. Na projektu je na vrlo kratkom potezu ceste predviđena izgradnja svih vrsta cestovnih objekata i to u izrazito naseljenom gradskom centru koji mora cijelo vrijeme normalno funkcionirati.

 

Ugovorom je predviđeno da se svi radovi dovrše i napravi tehnički pregled u roku 30 mjeseci od datuma uvođenja u posao

 

Trenutno je u tijeku Faza 1 projetka to jest priprema i izvedba devijacije (privremene regulacije prometa) na lokaciji budućeg kružnog toka, a u svrhu izvedbe oborinske kanalizacije. Započelo se s radovima izrade nasipa trupa ceste koji se nalazi uz postojeću prometnicu a u unutar petlje čvora “Škurinje”. Predmetni radovu obuhvaćaju dio buduće prometnice kružnog raskrižja – rampe 1 i 2 i samo kružno raskrižje.

Na pozicijama potpornog zida PZ1A izvode se radovi hidroizolacije zida i započelo se s radovima izrade nasipa (“zatrpavanja”) iza zida.

Kad je riječ o ugovorenom roku za dovršetak cijelog projekta, ugovorom je predviđeno da se svi radovi dovrše i napravi tehnički pregled u roku 30 mjeseci od datuma uvođenja u posao.

Ovim projektom osigurat će se pozitivan efekt na projekte izvan prometnog sektora, posebice u segmentu projekata koji se odnose na IKT sektor jer će se provući cijevi koje će omogućiti postavljanje optičke infrastrukture. Ujedno će se dati podstrek projektima razvoja poslovne infrastrukture na području obuhvata.


Izvoditelj radova: Zajednica ponuditelja Kolektor CPG d.o.o., GP Krk d.d. i Euro-asfalt d.o.o.

Vrijednost radova:456.358.687,06 kuna (bez PDV-a)

Rok izvođenja radova: 30 mjeseci

Fond: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Ukupna bespovratna sredstava:520.010.000,00 kn / Bespovratna sredstva Europske unije (85%) 442.008.500,00 kn


Komentiraj