U 24 sata stotinjak građana skinulo aplikaciju KvartApp

Nacional

Nezavisna lista Sandre Švaljek zainteresiranoj javnosti je predstavila KvartApp, web aplikaciju koja funkcionira kao društvena mreža za pojedine gradske četvrti, a napravljena je s namjerom da pomogne građanima prijavljivati probleme i slati prijedloge vezane uz Zagreb i njihovu gradsku četvrt, te postavljati pitanja svojim predstavnicima u mjesnoj samoupravi.

U prvih 24 sata aplikciju je skinulo stotinjak građana.

Unutar same aplikacije građani Zagreba moći će slati prijedloge i prijavljivati probleme popraćene fotografijama, pretraživati probleme i prijedloge po gradskim četvrtima i tematskim područjima (otpad, promet, odgoj i obrazovanje, urbanizam itd.) te komentirati objave drugih korisnika. Građani će u aplikaciji također moći postavljati i izravna pitanjima vijećnicima u gradskim četvrtima i mjesnim odborima s Nezavisne liste Sandre Švaljek te objavljivati najave kulturnih događanja, kvartovskih okupljanja ili zborova građana u svojim gradskim četvrtima.

Švaljek je na predstavljanju aplikacije naglasila ideju da KvartApp funkcionira kao društvena mreža na kojoj će građani komunicirati jedni s drugima, ali i sa svojim predstavnicima u mjesnoj samoupravi, te postavljati pitanja i davati prijedloge za rješenje problema u njihovom susjedstvu.

„Osim što će gradski zastupnici te vijećnici u mjesnoj samoupravi iznositi probleme i prijedloge građana pred Gradsku upravu, Gradsku skupštinu i vijeća gradskih četvrti te mjesne odbore, građanima će aplikacija pomoći da se samoorganiziraju, da vide koji su zajednički problemi u kvartovima i da ih lakše artikuliraju i riješe“, zaključila je Švaljek.

 

Komentiraj