U ponedjeljak kreće isplata povrata poreza na dohodak

U ponedjeljak, 10. svibnja, počinju prve isplate povrata poreza na dohodak za 2020. godinu. Povrat poreza je negotovinski na tekući ili žiro-račun otvoren kod poslovne banke, a iznimno, povrat će se isplatiti u gotovom novcu za porezne obveznike koji nemaju otvoren tekući ili žiro-račun kod banke, odnosno ako u trenutku izvršenja povrata poreza na dohodak ne ostvaruju primitke za koje postoji obveza isplate na račun.

Obavijest o izdanim privremenim poreznim rješenjima o povratu poreza građani, njih više od 48 tisuća, počeli su dobivati još 27. travnja putem sustava eGrađani, a od 4. svibnja Porezna uprava počela je i poštom otpremati ta rješenja. Kako su najavili, do kraja tjedna, planirali su poslati oko 175 tisuća privremenih poreznih rješenja.

Ove godine prvi put temeljem godišnjeg obračuna povrat poreza na dohodak dobivaju mlade osobe do 30 godina starosti po osnovi umanjenja poreza na dohodak obračunatog na plaću. Pritom mladi do 25 godina života ostvaruju pravo na 100 posto umanjenja porezne obveze, a mladi od 26 do 30 godina života na 50 posto umanjenja porezne obveze. Udio povrata poreza i prireza porezu na dohodak za mlade unutar posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. godinu iznosi gotovo 40 posto u odnosu na ukupan iznos povrata poreza i prireza porezu na dohodak za sve porezne obveznike – građane u posebnom postupku.

Iz Ministarstva financija na nacional.hr su još u veljači procijenili da će povrat više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za 2020. godinu iznositi oko 1,85 milijarde kuna, dok je godinu prije država za povrat poreza za 2019. morala izdvojiti znatno manji iznos – 1.176.221.254,72 kuna. S obzirom da je mladim osobama s godišnjim oporezivim dohotkom do 360.000 kuna od 1.siječnja 2020. smanjen porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada to je ovogodišnji povrat uvećalo za oko 700 milijuna kuna.

Komentiraj