U Parku prirode Velebit počinje raditi kamenolom

U Parku prirode Velebit i to na području koje je dio ekološke mreže Natura s radom započinje kamenolom. 

Po Zakonu o zaštiti prirode u parku prirode dopuštene samo one djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i svojstva. No eksploatacija kamena na tom području to itekako predstavlja.

Kako navodi Faktograf odluku je potpisala tadašnja ministrica Dalić. Točnije odluku je još 2017.godine donijelo Ministarstvo državne imovine, odnosno, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH a povjerenstvom je tad predsjedala Martina Dalić tadašnja ministrica gospodarstva.

Dalić je potpisala Odluku o osnivanju prava služnosti na šumi/šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralne sirovine na EP Romanovac, u kojoj stoji da će država kao vlasnik sklopiti ugovor s trgovačkim društvom Kamen d.o.o, u skladu s Rješenjem republičkog komiteta za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo od 22. rujna 1989. godine, te Glavnim rudarskim projektom kamenoloma “Romanovac” od lipnja 1989. kojem je prethodilo uvjerenje Općine Obrovac od travnja 1988. godine, prenosi Faktograf.

Zanimljivo je to da se navedena odluka ne može naći na stranicama Ministarstva pa stoga nije poznato pod kojim je uvjetima tvrtka Kamen d.o.o dobila koncesiju, te koji je obuhvat iste. No objava na Elektroničkom oglasniku javne nabave se može naći podatak o procijeni vrijednosti koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra koja je dodijeljena tvrtki Kamen d.o.o u iznosu 12 milijuna kuna.

Popis eksploatacijskih polja na kojima je ishođena koncesija objavljena je na stranicama Ministarstva a tamo je vidno da je tvrtka Kamen d.o.o dobila koncesiju za razdoblje 15.1.2018. godine- 31.12.2038. godine.

Iz PP Velebita su rekli  kako se ne bi trebali aktivirati niti stari kamenolomi

Javna ustanova Park prirode Velebit, koja upravlja područjem na kojem se nalazi kamenolom,  izjasnili su se da do danas nisu zaprimili niti izdali ikakav dokument vezano za aktiviranje kamenoloma Romanovac ispod Tulovih greda. Nadodali su kako je kamenolom bio aktivan devedesetih godina a o početku aktivnosti u EP Romanovac nisu upoznati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentiraj