U Opuzenu počela izgradnja Centra obrane od poplave

Radovi na izgradnji Centra obrane od poplava i kanalizacijskog sustava Grada Opuzena i Općine Slivno tzv. Male Neretve, vrijedni  65,9 milijuna kuna, počeli su u petak u Opuzenu.

Za izgradnju Centra obrane od poplava u Opuzenu “Hrvatske vode” će izdvojiti 13,46 milijuna kuna, a za kanalizacijski sustav na području Opuzena i Slivnog 52,41 milijuna kuna.

Izgradnjom centra u Opuzenu ojačat će se kapaciteti opreme od poplava i skladište te ubrzati reakcija odnosno intervencije obrane od poplava jer će sva potrebna oprema biti na lokalnom području. Centar će imati dojavne podatke sa svih objekata “Hrvatskih voda” kojima se upravlja u obrani od poplava.

Sustavom odvodnje otpadnih voda aglomeracije Opuzen, koja obuhvaća Opuzen i Podgradinu u općini Slivno, otpadne vode će se prikupljati i odvoditi do postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nakon pročišćavanja kontrolirano disponirati.

Dosad je na području Opuzena izgrađena prva faza UPOV-a (prethodno pročišćavanje), četiri crpne stanice s tlačnim cjevovodima te 8,35 kilometra primarne i 6,79 kilometra sekundarne kolektorske mreže. Na sustav je priključeno 615 kućanstava i 58 gospodarskih subjekata. U međuvremenu je dovršena izgradnja dodatnih 0,33 kilometra kolektora u Opuzenu koju je financirao Grad Opuzen.

Dijelovi sustava smješteni su neposredno uz kanal Mala Neretva pa se usporedo s radovima na njegovoj regulaciji planira izgraditi i dijelove sustava na lijevoj i desnoj obali kanala te priključiti ih na već izgrađene dijelove sustava odvodnje Opuzena.

Realizacija dijelova sustava Opuzen, usporedo s regulacijom kanala Mala Neretva, proizvest će pozitivne financijske efekte smanjenjem ukupnih troškova regulacije kanala i izgradnje sustava odvodnje jer će se dio radova, poput uređenja prometnica, izvoditi istovremeno.

Također, omogućit će se priključenje dodatnih potrošača – domaćinstava i gospodarskih subjekata, prvenstveno na području obuhvata projekta uređenja obala Male Neretve koji trenutačno nemaju tehnički ispravno riješenu odvodnju otpadnih voda.

Radovi na uređenju lijeve i desne obale Male Neretve na potezu od ustave u Opuzenu do vodotoka Crepina na desnoj obali, odnosno crpne stanice Prag na lijevoj obali počeli su u rujnu 2018.

Projektno rješenje je koncipirano tako da da buduće uređene obale Male Neretve zadovoljavaju zahtjeve obrane od poplava u novom režimu tečenja, da imaju osiguranu stabilnost i nepromjenjivu geometriju obale ugradnjom kamenog nabačaja i postavljanjem armirano-betonskih elemenata, da osiguraju stanovništvu uz obale pristup rijeci izvedbom veza za brodove i prilaznih stepeništa, te da omoguće sigurno kretanje prometnicama uz rijeku uređenjem dvotračne prometnice, nogostupa i parkirnih mjesta.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 85,75 milijuna kuna, a predviđeni dovršetak je do kraja 2021.

Otvaranju radova nazočili su pomoćnica ministra gospodarstva i održivog razvoja Elizabeta Kos, generalni direktor “Hrvatskih voda” Zoran Đuroković sa suradnicima, župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, gradonačelnici Opuzena i Metkovića Ivo Mihaljević i Dalibor Milan te načelnik Općine Slivno Smiljan Mustapić.

Komentiraj