U Muzeju Prigorja otvara se multimedijalna izložba Femininologija 2021.

U Muzeju Prigorja u Sesvetana u četvrtak u 19 sati otvara se multimedijalna izložba radova Ivane Bakal, Gordane Drinković, Ivane Ožetski, Lade Tomašić i Jane Žiljak Gršić ‘Feminologija 2021.: Frekvencija žene’.

Inspirirana radom, tj. ciklusom Ivane Ožetski simboličnog naziva ‘What is Your Frequency?’, ovogodišnja Femininologija nastaje pod okriljem teze kojom sama Ivana Ožetski opisuje svoj rad: “Sve oko nas, uključujući i nas same, energija je napravljena od valova različite dužine koji vibriraju na različitim frekvencijama, a naš mozak je prevoditelj i ima sposobnost interpretiranja frekvencija u ono što osjetilima percipiramo kao fizičku realnost. U tome nam nerijetko pomažu razne tehnike i vještine kako bismo različite pojave sproveli u druge medije i time ih učinili vidljivima”.

Femininologija 2021., stoga nosi naziv ‘Frekvencija žene‘, a predstavlja suvremene hrvatske umjetnice koje odabirom izričajnog medija izlaze izvan okvira klasičnog, spajaju klasične likovne izričaje s konceptualnim i primijenjenim.

“Iako iste ljudske naravi, žena je od muškarca drugačija osoba. A ta „drugačijost“ žene sadržana je u višestrukosti njezinog identiteta, a ne u uvriježenoj dihotomiji. Nasljeđivanjem tek pojedinih njegovih segmenata, tj. stereo(arhe)tipa, stvorili smo krive obrasce mišljenja i djelovanja, strukturirajući naše kolektivno nesvjesno pasivnom ulogom i značenjem žene isključivo kao majke i supruge, nasuprot devijantnog nastojanja da svoju slobodu osiguravamo minoriziranjem vlastitog spola. I pogubismo se u tom kaosu nametnutih kvaliteta, onoga što trebamo činiti i kakve trebamo biti. A biti istinska žena, divno je”, navodi se u predgovoru izložbe.

Izložba se može razgledati do 15. listopada 2021. godine uz pridržavanje uputa i mjera HZJZ, čemu je prilagođen i dozvoljeni broj posjetitelja u izložbenom prostoru.

Izložbeni projekt “Femininologija” pokrenut je 2014. godine u organizaciji Hrvatske udruge likovnih umjetnika i likovnih kritičara, koja ostvaruje projekte temeljene na bogatoj kulturno- umjetničkoj baštini otvarajući suradnju sa srodnim institucijama i udrugama kroz organizaciju idejno sličnih programa. Izložbama se predstavljaju žene vizualne umjetnice, njihovo stvaralaštvo koje u cijelosti ili segmentima akceptira višestruki identitet žene, brojne stereotipove i arhetipove, pokušavajući proniknuti u ženinu bit i krenuti kroz umjetnost u potragu za njezinom stvarnom ulogom i značenjem u društvu u kojem živimo.

Komentiraj