U koprivničkoj županiji potvrđena influenca ptica

Na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije u srijedu je utvrđena influenca ptica (podtipa H5N8), objavio je N1.

Daljnje laboratorijske pretrage utvrdit će u koju skupinu patogenosti pripada virus. Virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu kod ljudi, odnosno da ima zoonotski potencijal.

“Odmah po postavljanju sumnje poduzete svu sve mjere kako bi se spriječilo širenje virusa na druge farme i spriječili kontakti za zaraženom farmom. Farma je stavljena pod nadzor od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata i trenutno se provode radnje u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za određivanje daljnjih mjera na samoj farmi kao i na području Republike Hrvatske”, prenio je N1 priopćenje Koprivničko-križevačke županije.

S obzirom na situaciju po pitanju influence ptica u europskim zemljama i dodatne informacije pretpostavka je da se radi o visoko patogenoj influenci ptica, od 1. siječnja do 18. studenoga ove godine potvrđeni su slučajevi visoko patogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5N8 u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Ukrajini, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Švedskoj i Francuskoj.

Tijekom 2020. visoko patogena influenca ptica je potvrđena u divljih ptica u 7 država članica: Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj, Danskoj, Belgiji i u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Njemačkoj je u divljih ptica identificiran je podtip H5N5, a u Nizozemskoj podtip H5N1.

Potom obavještavaju da je “dana 17. studenoga 2020. godine na snagu stupila Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 127/20). Naredbom su određene minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.”

Također, podsjećaju na obavezu prijave svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Komentiraj