Dvije plaže u Kaštelima trajno su zagađene

More na plažama Gojača u Kaštel Sućurcu i Baletna škola u Kaštel Kambelovcu trajno je oštećeno, izvijestili su u srijedu iz Splitsko-dalmatinske županije.

Naime, tijekom 7. ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje od 12. kolovoza ove godine mikrobiološkom analizom utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) za mikrobiološki pokazatelj Escerichia coli.

Kvaliteta mora provjerava se na preko tisuću lokacija diljem obale. Tijekom posljednjeg istraživanja na ukupno 228 lokacija zabilježena je izvrsna kvaliteta mora u 91 posto slučajeva, od čega je u tri županije zabilježena sto postotna izvrsnost čistoće mora. To su Šibensko-kninska gdje je ispitano 35 lokacija, Zadarska s 33 lokacije i Ličko-senjska s 10 lokacija.

U Splitsko-dalmatinskoj situacija je najgora – tek tri lokacije, ili 16,6 posto su dobile ocjenu izvrstan, dok je 44 posto, odnosno osam lokacija dobilo ocjenu nezadovoljavajući. Ipak, u ovoj je županiji ispitano tek 18 lokacija.

Komentiraj