Pixabay

Tužba Grada Zagreba zbog predaje podataka o isplati odvjetnika

Grad Zagreb uputio je Visokom upravnom sudu u Zagrebu tužbu protiv rješenja Povjerenice za informiranje Anamarije Muse kojim se gradskim vlastima nalaže da predaju ukupne podatke o isplatama više desetaka milijuna kuna odvjetnicima i odvjetničkim društvima angažiranim od 2012. do kraja 2016.

Rješenjem koje je Povjerenica za informacije donijela na zahtjev zagrebačkog poduzetnika Hrvoja Šimića bila je zatražena dostava svih informacija o ukupnim isplatama odvjetnicima u navedenom razdoblju za koje je Povjerenica utvrdila da postoje u dokumentu naslovljenom ”Rashodi i izdaci po poslovnom suradniku”.

No, Grad Zagreb u tužbi ističe ”kako je Povjerenica za informiranje stekla pogrešnu predodžbu o postojanju tražene informacije” navodeći da podaci koji se vode u tom dokumentu nisu podaci o ukupnim isplatama odvjetnicima.

”Vrlo je bitno naglasiti kako se intelektualne i osobne usluge plaćaju s pozicije 24 proračuna Grada Zagreba, međutim objavom samo podataka o isplati s te pozicije ne dobiva se potpuna i točna informacija, budući da su u slučaju uspjeha u sporu sredstva naplaćena s osnove dosuđenih troškova od protivnih stranaka – prihod proračuna Grada Zagreba”, navodi se u tužbi. Drugim riječima, kako se navodi, ako Grad Zagreb uspije u sporu, tada od stranke naplati sva sredstva s osnove dosuđenih troškova i taj novac se vraća u gradski proračun, ali na ”druge pozicije proračuna”.

”Dakle, podaci koje je podnositelj zatražio ne postoje kao gotov podatak, nego je za dobivanje tih podataka potrebno izvršiti uvid u svaki pojedini dokument i izlučiti ih iz svakog pojedinog spisa, kako bi se ovisno o uspjehu u svakom pojedinom sporu, od isplate iz dokumenta ‘Rashodi i izdaci o poslovnom suradniku’, odbila sredstva koja su s osnove naknade dosuđenih troškova vraćena u proračun Grada Zagreba”, stoji u tužbi.

Zaključuju da zatražene informacije o isplati odvjetnicima ”predstavljaju stvaranje nove informacije” pa se taj zahtjev ne može smatrati zahtjevom utemeljenom u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tužba Grada Zagreba uslijedila je nakon nedavnog rješenja Povjerenice za informiranje prema kojim je Gradu Zagrebu naložila da preda ukupne podatke o isplatama više desetaka milijuna kuna odvjetnicima i odvjetničkim društvima angažiranim od 2012. do kraja 2016.

Povjerenica za informiranje tim je rješenjem poništila rješenje Grada Zagreba koji je ranije odbio Šimiću dati informacije o ukupnim isplatama svakom od odvjetnika i odvjetničkih društava tijekom tog razdoblja.

Grad Zagreb je odbio zahtjev navodeći da traženi podaci predstavljaju poslovnu tajnu, no rješenjem povjerenice Muse odobreno je pravo na pristup preslici dokumenata koji sadrže tražene podatke o isplati odvjetnika.

“Raspolaganje javnim sredstvima u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama uključuje pravo na informaciju o iznosu te imenu i prezimenu osobe kojoj je izvršena isplata”, navodi se u rješenju povjerenice Anamarije Muse.

Grad Zagreb je, doznaje Hina, iz proračuna samo tijekom 2012. za ”intelektualne usluge – troškove zastupanja” za dvadesetak angažiranih odvjetnika i odvjetničkih društava isplatio ukupno 8,2 milijuna kuna.

Među odvjetnicima i odvjetničkim društvima odabranim za zastupanje Grada Zagreba bili su, između ostalih, najveće hrvatsko odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri, Mađarić & Lui, Sučević i partneri, Leko i partneri, Zajednički odvjetnički ured Frane Letica i Dalija Orešković, Krešimir Krsnik i Anita Hukelj.

Grad Zagreb je i tijekom 2013. odvjetnicima isplatio 8,2 milijuna kuna, a tijekom 2014. rekordnih 10,4 milijuna. U 2015. isplaćeno je oko 8,5 milijuna kuna, a tijekom 2016. i ove godine je, prema podacima danima na uvid Hini, odvjetnicima bilo isplaćeno nešto manje. Konkretno, prema podacima, u prva četiri mjeseca ove godine “za intelektualne usluge – troškove zastupanja” odvjetnicima i odvjetničkim uredima plaćeno je 1,92 milijuna kuna.

Komentiraj