Tuljani izašli na sunčanje, nemojte ih uznemiravati!

Screenshot YouTube

U ovo doba godine tuljani često izlaze iz mora kako bi uživali na plažama, hridima ili molićima za koje su privezane brodice. Uživanje na suncu im je potrebno, ali stručnjaci, zoolozi i biolozi upozoravaju kako nije preporučljivo približavati im se ili hraniti ih.

Ove morske životinje trebaju mir, mogu ugristi ili prenijeti bolest. Ljudi mogu promatrati njihovo ponašanje iz daljine, a nedavno su u više država predstavljene aplikacije za pametne telefone u koje se mogu unositi različiti podaci o njihovoj lokaciji i broju, što će kasnije biti posebno korisno znanstvenicima.

Brigu o tuljanima se prepušta biolozima i organizacijama za zaštitu životinja, koji ponekad liječe i premještaju ove morske sisavce na novu lokaciju.

Komentiraj