TEMA PREGOVORA: Most predstavio reformske zahtjeve za poljoprivredu, zaštitu okoliša i energetiku

Patrik Macek/PIXSELL

Most nezavisnih lista objavio je reformske zahtjeve vezane uz područje energetike, poljoprivrede te zaštite okoliša i prirode, a u petak je o njima razgovarao s predstavnicima koalicije Hrvatska raste te potom Domoljubne koalicije.

 Most tako u smjernicama nove poljoprivredne politike, uz ostalo, traži formiranje domaće poljoprivredne banke, a razradu tog prijedloga unutar šest mjeseci. Unutar istog razdoblja traži i izradu strategije rasta poljoprivrede na osnovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), a unutar devet mjeseci donošenje zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u funkciji strategije rasta, kao i osnivanje fonda za razvoj OPG-a.

Unutar šest mjeseci traže i promjenu porezne politike, odnosno da se OPG-ima u cijelosti ili djelomično prepusti PDV ostvaren prodajom njihovih proizvoda, kao i da se svim mikro i malim poduzetnicima omogući plaćanje PDV-a po naplati,  bez obzira na godišnji promet.

Traže i reviziju sustava potpora u poljoprivredi u roku od šest mjeseci, a zahtijevaju da se u proces rasprava i donošenja odluka o poljoprivredi u povjerenstvima Ministarstva i drugih državnih tijela odmah uključe stručnjaci koje će predložiti poljoprivredne udruge.

Reformskim smjernicama u zaštiti okoliša Most, među inim, traži redefiniciju sustava procjene utjecaja na okoliš (PUO) i strateških procjena utjecaja na okoliš (SPUO) i to u prvoj polovini iduće godine. Promjena mora dovesti do toga da investitor ne smije birati izrađivača studije utjecaja na okoliš, već neko državno tijelo jer, kako obrazlažu, jasno je da nijedan izrađivač neće napraviti nepovoljnu studiju za svog investitora. Isto tako, naglašavaju, višestruko kompromitirani izrađivači studija trebaju izgubiti licenciju.

Most traži i redefiniciju sustava praćenja zagađenja okoliša (monitoring) i to u idućoj godini te ističu da je sustav mjernih stanica zastario, a često su mjerne stanice i pogrešno postavljene. Potrebno je, navode, koristeći sredstva EU, uspostaviti sofisticirani sustav praćenja zagađenja okoliša kojeg će implementirati nezavisno tijelo, baždariti ga te prikupljati i interpretirati podatke.

Zalažu se i za uključivanje resora voda odnosno vodnog gospodarstva u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i to u prvom kvartalu iduće godine, traže vraćanje Državnoga zavoda za zaštitu prirode do polovice iduće godine, a do kraja godine donošenje zakona kojim će se onemogućiti privatizacija i koncesioniranje vodnog bogatstva Republike Hrvatske. U prvoj polovini iduće godine traže da se provede i revizija izdanih građevinskih dozvola i građevina na prostoru nacionalnih parkova.

Kroz reformske smjernice u eneregetici Most, uz ostalo, traži da se odmah u prvom kvartalu iduće godine izradi nova energetska strategija s provedbenim dokumentima i ciljem da energetika bude u službi gospodarstva.

Do usvajanja strategije, Most je za uvođenje moratorija na izgradnju termoelektrana s trajnim ciljem da do 2050.  godine Hrvatska ne ovisi o ugljikovodicima.

Zahtijevaju i moratorij na dosadašnji projekt istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na području Jadranskog mora, a eventualna kasnija istraživanja potencijala ugljikovodika mogu doći u obzir nakon detaljne stručne elaboracije i utvrđivanja načina provedbe prihvatljivih za okoliš, ribarstvo i turističku djelatnost .

[fbcomments width="100%" count="off" num="9" countmsg=""]