Tri najjače telekomunikacijske tvrtke u Hrvatskoj spremne su za primjenu novih EU-ovih obveza i pravila o roamingu, no smatraju da će im to negativno utjecati na prihode, ali i na prihode državnog proračuna.

Riječ je o novim pravilima i obvezama za operatore iz roaming uredbe EU-a čija primjena počinje od 30. travnja ove godine u sklopu čega će se cijene komunikacijskih usluga putem mobilnih telefona na području EU/EEA (EU plus Island, Lihtenštajn i Norveška) određivati na temelju cijena tuzemnih usluga svake države, uvećanih za naknade za roaming.

Po objašnjenju Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), to znači da će cijene roaminga ovisiti o nacionalnoj tarifi koju je pojedini korisnik izabrao i bit će uvećane za roaming naknade unutar EU-a koje određuje njegov tuzemni operator, pa će tako primjerice hrvatski korisnici u roamingu plaćati uslugu sukladno tarifi koju su ugovorili sa svojim operatorom.

Odgovarajući na upit Hine o primjeni novih pravila, iz Hrvatskog telekoma (HT), naglasili su da već u ovom trenutku korisnicima nude roaming opcije uz koje mogu znatno povoljnije koristiti usluge u EU-u i u više od 80 zemalja svijeta, te da provode aktivnosti vezane za nove regulacije roaminga kako bi korisnicima omogućili povoljnije pružanje roaming usluga na području zemalja EU/EEA.

Dodaju da će nove roaming cijene na području EU/EEA biti usklađene s uredbom europskog parlamenta i vijeća, a temeljit će se na postojećoj tarifi korisnika, kao zbroj nacionalne cijene usluga prema drugim mobilnim mrežama i dodatne roaming naknade od 0,47kn/min za odlazni poziv, 0,10kn/min za dolazni poziv, 0,19kn za SMS i 0,47kn za 1MB podatkovnog prometa i za MMS.

“Zbroj nacionalne cijene, usluga prema drugim mobilnim mrežama i dodatne roaming naknade može iznositi najviše 1,81 kn/min za odlazni poziv, 0,57 kn za SMS i 1,90 kn za 1 MB podatkovnog prometa i za MMS poruke”, poručuju iz HT-a.

Iz drugog po veličini operatora, tvrtke Vipnet kažu da su obavili sve prilagodbe za pravovremeni početak primjene novih obveza, u sklopu kojih će povoljnije obračunavati cijene roaming usluga unutar EU/EEA zone.

“Korisnicima osnovnih roaming cjenika, cijena u EEA roamingu bit će jednaka cijeni poziva, SMS i MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama i MB u domaćoj tarifi, uvećana za dodatnu naknadu propisanu EU roaming regulacijom od 0,47 kn za odlaznu minutu, MMS i MB, od 0,19 kn za SMS i od 0,10 kuna/min za dolazni poziv”, kažu iz Vipneta iz kojeg su već od 1. travnja ove godine ponudili više pogodnosti za putovanja po svijetu u sklopu kojih imaju prosječnu cijenu i nižu od dodatne naknade propisane EU roaming regulacijom.

Negativan utjecaj na prihode

No, iz Vipneta smatraju i da će u financijskom smislu uvođenje nove regulacije roaminga u EU negativno utjecati na telekom industriju, pa i na ukupnu vrijednost hrvatskog tržišta elektroničkih komunikacija, prihodovnu stranu državnog proračuna i očuvanje razine investicijskih ciklusa.

“Hrvatska se nalazi u skupini turizmu okrenutih zemalja članica EU-a koje imaju izrazitu neravnotežu između manjeg broja vlastitih građana koji odlaze u inozemstvo i velikog broja inozemnih turista koji borave u RH u roamingu. Stoga će pozitivne učinke prvenstveno osjetiti korisnici iz zemalja članica EU koji dolaze u RH u velikom broju, te će to biti osjetno veći nego pozitivni učinci za manji broj domaćih korisnika usluga koji će ih koristiti u roamingu/inozemstvu”, procjenjuju iz Vipneta.

I iz tvrtke Tele2 Hrvatska poručili su također da će se u potpunosti prilagoditi novoj regulativi, te da će cijene EU roaming usluga za krajnje korisnike objaviti do kraja ovog tjedna.

“Nova regulativa više će odgovarati onim EU državama koje emitiraju više roaming korisnika u odnosu na one koje ih primaju zbog činjenice da turističke zemlje poput Hrvatske trebaju više investirati u mrežu i mrežne kapacitete. Stoga je bitno i nužno definiranje balansiranih veleprodajnih cijena i politike pravedne uporabe (‘fair-usage policy’) prije potpunog ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming predviđenog sredinom 2017. jer ista može značajnije negativno utjecati na poslovne rezultate, ali i razinu kvalitete usluga svih mobilnih operatera u Hrvatskoj”, zaključuju iz Tele2 Hrvatska.

Komentiraj