Zastupnik Mato Čičak priznao da mu je kuća nelegalna

Načelnik općine Rugvica Mato Čičak, koji je u Saboru zamijenio uhićenog gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića, priznao je za portal Telegram da kuća u kojoj živi nije legalno prijavljena.

“Tu nekretninu kupio je 2017. i još uvijek je nije legalizirao, iako je zakonski rok za to bio 30. lipnja 2018. godine. Štoviše, u rujnu ove godine, 17 dana prije nego je postao zastupnik u Saboru, zbog toga mu je stigla i kazna. Uz to, prema Geoportalu Državne geodetske uprave i Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU), vidljivo je da Čičak u katastar, uz kuću, nije upisao niti druga dva objekta koja se nalaze na susjednoj parceli, zbog čega je u još jednom potencijalnom prekršaju jer se sve promjene na čestici moraju javiti u nadležni katastarski ured najkasnije 90 dana od promjena”.

Na pitanje Telegrama o tom slučaju, iz Državne geodetske uprave i Državnog inspektorata najavili su nadzor.

Čičak je 2017. u izvješćima o imovinskom stanju naveo kako posjeduje kuću s okućnicom u Rugvici površine 3954 m2 koju je stekao “zaduženjem kod banke”. Upisao je tadašnju približnu tržišnu vrijednost kuće u iznosu od 187.500 kuna, odnosno 25.000 eura. Tri godine kasnije, 26. veljače ove godine, Čičak je u imovinskoj kartici naveo kako ista ta kuća vrijedi milijun kuna.

Čičak je Telegramu priznao da je kuća nelegalna. Kada ju je kupio, tvrdi, bila je rohbau, ali je imala uredno izdan akt za građenje iz 2009. godine. “Kako je dozvola izdana na prizemlje i kat, prvo vrijeme sam planirao nastaviti s gradnjom kata. Kada sam odustao od te ideje pokrenuo sam postupak legalizacije postojećeg stanja. Sva davanja, komunalni i vodni doprinos plaćeni su za objekt za koji je ishođena dozvola, znači na obujam građevine koja ima prizemlje i kat, dok je za postojeće stanje izdano Rješenje o izvedenom stanju – legalizacija, nakon čije pravomoćnosti se može upisati i ucrtati građevina”, kazao je Čičak.

Telegram prenosi riječi arhitektice Suzane Dobrić, koja je ustvrdila kako “u ovoj situaciji ima više spornih momenata”. „Prema trenutno važećem Zakonu o gradnji, ovakva kuća mora se dovršiti u roku od sedam godina od prijave početka građenja. U trenutku kada ju je gospodin Čičak kupio, taj rok je ili bio pred istekom ili je već istekao, čime je dovedeno u pitanje može li uopće nastaviti gradnju pozivajući se na dozvolu izdanu 2009. godine”, kaže Dobrić.

Prema njezinim riječima, 2017., kada se nastavlja gradnja, Čičkova kuća ima dvojbeni statusa legalnosti, odnosno nije izgrađena u skladu s izdanim aktom za građenje, jer je napravljeno samo prizemlje, ali ne i kat.

Telegram je problematizirao i legalnost dva objekta koje je Čičak sagradio iza kuće. “Prema svemu što smo istražili, ispada da je načelnik Čičak u ožujku 2017. kupio dvije parcele za 187.000 kuna te ubrzo nakon toga zatražio prenamjenu jedne od njih u građevinsko zemljište te tako podigao njenu vrijednost. U međuvremenu je naknadnim ulaganjima u nelegalnu i nedovršenu kuću na prvoj parceli, a za koju nije na vrijeme predao zahtjev za legalizaciju, njenu vrijednost podigao na milijun kuna u manje od tri godine. Uz to je, prema svemu sudeći, na drugoj parceli bespravno sagradio i drugi objekt”, tvrdi Telegram.

Taj je portal nedavno već objavio kako je Čičak svoje i očevo poljoprivredno zemljište u Rugvici prenamijenio u građevinsko, čime mu je “drastično povisio vrijednost”.

Barišićev zamjenik u Saboru prenamijenio zemljište, Povjerenstvo najavilo postupak

 

Komentiraj