Patrik Macek/PIXSELL

TELEFONSKA SJEDNICA VLADE Hrvatskom saboru upućeni amandmani na četiri porezna zakona

Vlada je u petak održala 9. telefonsku sjednicu, s koje je Hrvatskom saboru uputila amandmane na četiri od 15 zakona kojima se uređuje porezna reforma, a koji su u Saboru u drugom čitanju.

Radi se o amandmanima na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, zatim na Konačni prijedlog zakona o porezu na dohodak, na Konačni prijedlog zakona o lokalnim porezima, zatim na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu te na Konačni prijedlog Zakona o Poreznoj upravi.

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, zatim na Konačni prijedlog zakona o porezu na dohodak, na Konačni prijedlog zakona o lokalnim porezima, zatim na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu te na Konačni prijedlog Zakona o Poreznoj upravi, objavljeno je na službenim stranicama.

Vlada je također dala prethodnu suglasnost svom predstavniku za prihvaćanje amandmana zastupnika Žarka Tušeka, od 30. studenoga 206. godine, na članak 7. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

Vlada je amandmanom intervenirala na izmjene Zakona o porezu na dohodak, predlaže, naime, da se nasljeđivanje novca iz drugog mirovinskog stupa oporezuje po zakonu o porezu na nasljedstvo, a ne po porezu na dohodak. Odustali su nakane da se kapitalizirana sredstva na računu umrlog člana mirovinskog fonda smatraju primitkom po osnovi od nesamostalnog rada, što znači da bi se oporezivali kao dohodak. Vladinim amandmanom taj se stavak briše, pa bi se taj novac oporezivao kao nasljedstvo.

“Porez na cestovna motorna vozila ne plaća se na vozila Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila tijela državne uprave, na vozila zdravstvenih ustanova, vatrogasnih jedinica, diplomatskih i konzularnih predstavništava i stranoga diplomatskog osoblja, na posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnosti za prijevoz umrlih i taksi službu te vozila prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom”, stoji u konačnom prijedlogu zakona o lokalnim porezima.

Predložili su i da poslove obračuna i naplate posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila nastavlja obavljati Porezna uprava.

Amandmanom na konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu predlaže se da porezne savjete mogu ograničeno u okviru svoje djelatnosti, ali bez prava na potpisivanje poreznih prijava, kontinuiranog ugovorenog nadzora pravilnosti vođenja poreznih evidencija, sudjelovanja i zastupanja stranke u poreznim i prekršajnim postupcima pred poreznim tijelima i poreznim upravnim sporovima, obavljati i samostalni ovlašteni revizori i revizorska društva.

Komentiraj