Tea Vidović iz CMS-a: Ne odustajemo od zahtjeva za ostavkom ministra Božinovića

Centar za mirovne studije (CMS), nevladina organizacija koja pomaže izbjeglicama, ne odustaje od zahtjeva za ostavkom ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i još dvoje visokih dužnosnika MUP-a zbog presude Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) o pogibiji šestogodišnje afganistanske djevojčice Madine Hussiny, izjavila je u intervjuu novom broju Nacionala aktivistkinja CMS-a Tea Vidović.

Tea Vidović od 2012. godine radi u Centru za mirovne studije, u kojemu se bavi migracijama i azilom, i voditeljica je programa “Azil, integracija i ljudska sigurnost”. Predstavnica je CMS-a u mreži EuroMed Rights i članica Radne skupine hrvatske vlade za integraciju izbjeglica.

“Mi i dalje ne odustajemo od tog zahtjeva, a rekla bih da naše suradničke organizacije poput Are You Syrious sigurno podržavaju te naše napore”, odgovorila je Vidović na pitanje Nacionalova novinara Dragana Đurića o tome ustraje li CMS u zahtjevu za ostavkama ministra Davora Božinovića, državne tajnice MUP-a Terezije Gras i ravnatelja policije Nikole Miline.

“Tražimo njihove ostavke zbog odluka koje su donesene u vrhu tih institucija. Presuda donesena u Strasbourgu, a koju je potvrdio i panel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbijajući žalbu Republike Hrvatske, zaista govori o lošoj praksi na granicama RH. Ta praksa je potvrđena, a nadležni u Ministarstvu unutarnjih poslova trebali su s njom biti upoznati, a ništa nisu poduzeli da je spriječe”, objasnila je Vidović.

U travnju ove godine, panel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbio je zahtjev Republike Hrvatske za ponovnim razmatranjem slučaja obitelji šestodogodišnje afganistanske djevojčice Madine Hussiny, koja je poginula pod kotačima vlaka u noći 21. studenog 2017, na željezničkoj pruzi kod Tovarnika, na granici Hrvatske i Srbije, nakon što su hrvatski policajci njezinu obitelj s hrvatskog teritorija pješke, željezničkom prugom, potjerali natrag u Srbiju.

Odbijanjem žalbe u travnju ove godine, prethodna presuda ESLJP-a, da je Republika Hrvatska povrijedila Madinino pravo na život, postala je pravomoćna. Nakon toga, CMS je zatražio ostavke ministra Božinovića i njegovih najbližih suradnika.

U intervjuu Nacionalu, Tea Vidović govorila je o ponašanju hrvatske policije prema izbjeglicama na granicama i prema onima koji uspiju ući u Hrvatsku, ali i o golemoj razlici u odnosu hrvatskih vlasti prema izbjeglicama iz Ukrajine te prema onima iz azijskih i afričkih zemalja. Više detalja o tome, kao i o načinu kojim Tea Vidović tumači politički kontekst koji uzrokuje razlike u odnosu prema različitim skupinama izbjeglica, pročitajte više u intervjuu aktivistkinje Nacionalovu novinaru Draganu Đuriću u novom broju Nacionala.

Komentiraj