Hello

Oznaka: siurshar qureshi

INTERVIEW: SIRSHAR QURESHI ‘Hrvatsko-slovenska arbitraža bacila je sumnju na integritet arbitara i vruća je međunarodna tema’

‘Na hrvatsko-slovenski spor gledam kao na izolirani slučaj jer se arbitri na sve načine trude biti nezavisni, kao što se trude da ih i ostali sudionici u sporovima smatraju nezavisnima’, tvrdi sudski vještak PricewaterhouseCoopersa u arbitražnim postupcima. Na ovogodišnjim 25….