Hello

Oznaka: seksizam naš svaggdašnji

Seksizam: ‘U Hrvatskoj se ženski dijelovi tijela stavljaju u prvi plan i seciraju te se često vidi mizoginija’

‘Seksizam naš svagdašnji’ projekt je koji Centar za građanske inicijative Poreč pet godina provodi putem društvenih mreža. Za njega su ovih dana dobili novac Fonda za aktivno građanstvo u okviru EGP grantova u iznosu od 90.000 eura Centar za građanske…