Hello

Oznaka: Rektorica Prijić Samaržija

Dva najveća sveučilišta spremna prilagoditi izborni dio državne mature

Dva od četiri anketirana najveća sveučilišta u Hrvatskoj spremna su prilagoditi dio državne mature koji se tiče izbornih predmeta i pozivaju Ministarstvo da pronađu po studente najbolji način, druga dva među najvećima nisu odgovorila na upit, a Rektorski zbor je…