Hello

Oznaka: reciklirani i održivi materijali

Ekološka navike treba njegovati

  Stella McCartney je ponovo istaknula važnost očuvanja planeta Zemlje i naglasila kako se ekološka svijest razvija kroz odgoj. Mlade treba naučiti odnositi smeće, reciklirati kućni otpad u određene spremnike i brinuti o prirodi. Na sličan način djeca bi se trebala…