Hello

Oznaka: radnici na ugovor o djelu

PROČITAJTE U NACIONALU: DOSSIER Nezavisni profesionalci – sve veća konkurencija na tržištu rada

[quote_box_center] Honorarci, slobodni autori, radnici na ugovor o djelu ili osobe koje za svoj posao mogu ispostaviti račun sve su traženiji na tržištu rada Posao će obaviti u roku, ne traže naknade za bolovanja ni plaćeni godišnji odmor Oko 10…