Hello

Oznaka: matches

MOZAIK-SKULPTURIZAM Jedinstveni umjetnički rad Tomislava Horvata

Tomislav Horvat predstavlja svoj dosadašnji umjetnički rad. Umjetnik radi skulpture od šibica u prirodnoj veličini… Njegova prva skulptura “Kum” izrađena je od 117 000 šibica i radio ju je 19 mjeseci. Druga skulptura, i dosad najveća, pod nazivom “Pijanist” izrađena je…