Hello

Oznaka: LOMAČA TAŠTINE

Kako su nastale ‘lomače taštine’ na kojima su gorjeli simboli luksuza

U prve četiri godine postojanja, Firentinskom Republikom dominirao je Girolamo Savonarola, fratar dominikanac. Propovijedao je protiv navodne izopačenosti tadašnjeg svijeta i protiv materijalnih stvari koje navode na grijeh. Ubrzo je primijećen kao veliki vjernik strogih navika i kao žestoki kritičar…