Hello

Tag: integralni sistemi

VIDEO: Atlanta je bila meta velikog cyber napada

Američki grad, City of Atlanta, je bio meta velikog cyber napada. “Pogođeni” su bili kompjuterski integralni sistemi koji uređuju sustave od prometnih karata pa sve do računa za vodu, uključujući i Wi-Fi vezu u zrakoplovnoj luci. Pod prijetnjom totalnog gubitka podataka…