Hello

Oznaka: Europski revizorski sud (ECA)

Revizori objavili izvješće: Europska komisija previše sluša šačicu konzultanata

Europska komisija previše se oslanja na nekolicinu konzultantskih tvrtki, utvrdio je Europski revizorski sud (ECA) u izvješću, upozorivši na brojne ‘rupe’ u propisima i na moguće sukobe interesa. Komisija je između 2017. i 2019. potpisala ugovore s 2.769 konzultanata, ali…