Hello

Tag: dublinska uredba

Čelnici EU-a postigli kompromis oko migracija

Čelnici 28 država članica EU-a postigli su u petak u ranim jutarnjim satima nakon gotovo cjelonoćne rasprave kompromis oko pitanja migracija, dogovorivši uspostavu zajedničkih centara za obradu zahtjeva za azilom na dobrovoljnoj bazi te ograničavanje kretanja migranata unutar EU-a. Tim…

“Na migrantskoj ruti ovog proljeća šest županija”

Paralelno s intenzivnom raspravom u Vijeću EU-a o reformi Dublinske uredbe i uspostavi zajedničkog Europskog sustava azila, u Europi se nastavljaju migracijska kretanja, pa i nezakonita, te je na hrvatskoj migrantskoj ruti rast ilegalnih prelazaka za dvije trećine veći nego lani,…