Hello

Oznaka: brodardka industrija

Nova regulativa okrenut će brodarsku industriju ka korištenju LNG-a

Stroga nova regulativa o brodskom gorivu prisiljava brodovlasnike da istraže ukapljeni plin kao čišću alternativu, dok se luke poput Gibraltara pripremaju ponuditi nadograđena postrojenja za goriva, a to bi u konačnici moglo bi izazvati najveći promjene u brodarskoj industriji u proteklih više…