Studenti koji su završili ili su na završnoj godini studija Socijalnog rada u Orašju pri Sveučilištu u Mostaru požalili su se kako imaju probleme pri zapošljavanju u Hrvatskoj, a i pri stručnom osposobljavanju. Radi o studentima koji su svoje diplome nostrificirali pri hrvatskoj agenciji Enic/Naric, piše Glas Slavonije.

Hrvatska komora socijalnih radnika ne želi im izdati licencu ako im ministarstvo ne izda rješenje o priznanju inozemne stručne kvalifikacije na koju se čeka duže od pet godina. Prema njima, ministarstvo nema pravilnik o izdavanju rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Radi se o drugoj generaciji koja je završila Studij socijalnog rada u Orašju. Neki su i iz treće generacije. Ima ih nekoliko stotina i većina ih je iz Hrvatske:

“Do prije par mjeseci Hrvatska komora socijalnih radnika uredno je izdavala licence za samostalan rad i neke su se kolege već zaposlile u ustanovama socijalne skrbi. A mi sada, s istom dokumentacijom kao i oni, ne možemo dobiti ni licencu, ni stručno osposobljavanje”, požalili su se na nejednake uvjete zapošljavanja sada i prije par mjeseci.

Komentiraj