STUDIJA: U Hrvatskoj je u javnom sektoru isplativije raditi ljudima s nižim stupnjem obrazovanja

Matica Hrvatskih sindikata održala je završnu konferenciju u okviru EU projekta “Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada” na temu “Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru i perspektive hrvatskog tržišta rada u odnosu na demografske izazove”.

U sklopu ovog EU projekta izrađene su i danas predstavljene dvije studije, “Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj” i “Projekcije podudarnosti dostupne radne snage i potreba tržišta rada do 2030. godine.” U navedenim publikacijama analizirano je i stanje na tržištu rada koje obuhvaća kretanje radne snage, kretanje plaća u javnom sektoru te perspektive razvoja radne snage i tržišta rada s obzirom na dostupnost radnika i potreba na tržištu rada.

U studiji “Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj” predstavljeni su načini utvrđivanja plaća u javnom i privatnom sektoru u zemljama članicama EU, detektiran je način utvrđivanja plaća u Hrvatskoj, dubinski su analizirani podaci Državnog zavoda za statistiku o kretanju javnog i privatnog sektora u Hrvatskoj, a na kraju je utvrđen stupanj povezanosti plaća u javnom sektoru s plaćama u privatnom sektoru u Hrvatskoj.

Na temu plaća u javnom i privatnom sektoru za Nacional.hr govori  jedan od koautora ove studije, sociolog Dragan Bagić.

Za visoko obrazovane ljude je manje isplativo raditi u javnom sektoru.

“Radi se o jednom pitanju koje je izrazito društveno i politički relevantno već jako dugo, i jedno je od nekoliko pitanja koja nam se stalno vraća na dnevni red. Dinamika kretanja plaća u javnom i privatnom je drugačija, plaće u privatnom sektoru puno brže rastu i padaju, puno brže odgovaraju na krize i ovise o tržištu dok plaće u javnom sektoru puno sporije reagiraju na promjene. Međutim, podaci pokazuju, ako ih promatramo u dužem vremenskom periodu, da plaće u javnom sektoru, pogotovo za visoko obrazovane kadrove značajno zaostaju u odnosu na ljude sličnih kvalifikacija, sličnog radnog staža i karakteristika koji su zaposleni u privatnom sektoru. Ono što se također pokazuje je da je na neki način isplativije raditi u javnom sektoru ljudima sa nižim stupnjem kvalifikacije, sa osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem. Za visoko obrazovane ljude je manje ispaltivo raditi u javnom sektoru.”

Više o odnosima plaća u javnom i privatnom sektoru možete poslušati u našem videu.

Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru; sociolog Dragan Bagić

Posted by Nacional News Magazin on Friday, June 19, 2020

Komentiraj