SFF

STUDIJA: Sarajevo Film Festival gradu donosi 30.8 milijuna dolara

Screen International, jedan od vodećih glasila filmske industrije, prije nekoliko je dana na svojim stranicama objavio rezultate nezavisnog istraživanja britanske konzultantske tvrke Olsberg SPI na temu utjecaja koji Sarajevo Film Festival (SFF) ima na ekonomsku, turističku, kulturnu i društvenu sliku grada i države, kao i na cjelokupnu filmsku industriju.

U 2017. festival je direktnim trošenjem vlastitog budžeta generirao 4,49 milijuna KM, čime je doprinio stvaranju 508.531 KM bruto dodane vrijednosti (BDV). Za vrijeme
pripreme festivala radno je angažirano 250 ljudi, što bi preračunato na godišnjoj razini značilo 28 stalno zaposlenih. Kada se u obzir uzmu multiplicirajući efekti festivala, koji uključuju ekonomsku aktivnost festivalskih dobavljača i poticaj povećanju potrošnje, vrijednost ekonomskog učinka povezanog s festivalom procjenjuje se na 10,3 milijuna KM, što rezultira zaposlenjem 99 radnika u ekvivalentu punog radnog vremena i stvaranjem 1,87 milijuna KM bruto dodane vrijednosti. Studija pokazuje da SFF značajno doprinosi i široj sarajevskoj i bosanskohercegovačkoj ekonomiji: za vrijeme održavanja prošlogodišnjeg festivala Turistička zajednica Kantona Sarajevo je registrirala 30.000 turista, od čega ih je 10.000 u gradu boravilo zbog festivala. U turističkim okvirima to je rezultiralo priljevom od 51,6 milijuna BAM (30.8 milijuna dolara) i zaposlenjem 1.385 radnika u ekvivalentu punog radnog vremena.

Za svaku konvertibilnu marku privatnog kapitala uloženog u Festival se ostvaruje povrat investicije od 1,41 KM BDV, dok se za marku javnog kapitala uloženog u Festival ostvaruje povrat investicije od 1,49 KM BDV. Festival je također značajan izvor poreznih prihoda za javni sektor: za svaku KM javnih sredstava uloženih u festival (kako iz bosanskohercegovačkih, tako i iz međunarodnih izvora) ostvaruje se povrat od 2,11 KM na ime poreznih prihoda.

SFF je bitno promijenio način na koji se Bosna i Hercegovina percipira u međunarodnoj javnosti. Značaj SFF-a za sam grad i njegove rađane, ispitanici ankete uporedili su sa značajem ključnih događaja iz povijesti grada, kao što su bile Zimske olimpijske igre iz 1984. godine, dok su ispitanici iz Sarajeva istaknuli da je jedan od najznačajnijih uspjeha festivala taj što svake godine ujedinjuje grad i kod građana stvara snažan osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici.

Aktivnosti SFF-a još uvijek imaju presudan značaj za odgoj generacija filmskih gledatelja, kao i za razvoj filmske industrije u Jugoistočnoj Europi. Budući da su mnogi
filmovi iz regije nastali kao koprodukcije dogovorene za vrijeme SFF-a, anketirani filmski profesionalci ocjenjuju da je festival pozitivno utjecao na kvalitet regionalnih filmskih projekata. U međunarodnim okvirima prepoznat je angažman SFF-a u izradi politike rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji, posebice zbog donošenja i usvajanja Sarajevske deklaracije iz 2015., koja je trenutno pred razmatranjem Vijeća Europe.

Komentiraj