STROGA PRAVILA Nacrt pravilnika za učenike s problemima u ponašanju

Patrik Macek/PIXSELL

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u srijedu je uputilo u javnu raspravu nacrt pravilnika o potpori učenicima koji imaju problema s ponašanjem, čiji je smisao, kako kažu predlagatelji, prevencija neprihvatljivog učeničkog ponašanja u školama.

Nacrt Pravilnika, koji se može naći i komentirati na stranicama e-savjetovanja, nudi dvije vrste preventivnog angažmana: provođenja odgojno-obrazovne potpore i provođenje stručnog tretmana učenika u riziku za razvoj problema.

Odgojno-obrazovna potpora ili stručni tretman obvezno se primjenjuju prema učenicima kojima je izrečena pedagoška mjera, ističe se u pravilniku, počevši od najblaže, opomene.

Nacrt pravilnika razlikuje dvije vrste potpore: za učenike koji su u riziku za razvoj problema u ponašanju i za učenike s problemima u ponašanju.

Učenici u riziku za razvoj problema u ponašanju su učenici koji se ne pridržavaju propisanih pravila škole, nemarno se odnose prema školskim obvezama, nedovoljno poštuju druge i imaju teškoća u ostvarivanju i održavanju vršnjačkih odnosa i zalaganju za sebe, kaže se u pravilniku.

Odgojno-obrazovna potpora učeniku pokreće se na prijedlog razrednika i stručnoga suradnika škole, a odluku donosi razredno vijeće i o njoj razrednik ili stručni suradnik informira roditelje/staratelje učenika.

Učenici s problemima u ponašanju su učenici koji krše propisana pravila škole, neprihvatljivo se odnose prema školskim obvezama, imovini i okruženju, ne poštuju druge i vrijeđaju njihovo dostojanstvo, na neprihvatljiv način pokušavaju ostvariti vršnjačke odnose i zalagati se za sebe, itd.

Stručni tretman učenika s problemima u ponašanju pokreće se na prijedlog stručnoga suradnika škole educiranoga za rad s učenicima s problemima u ponašanju, ponajprije socijalnoga pedagoga ili psihologa.

Ako stručni tretman ne zahtijeva uključivanje učenika u specifične odgojno-obrazovne skupine namijenjene učenicima s problemima u ponašanju, odluku o pokretanju stručnoga tretmana donosi razredno vijeće, a ako podrazumijeva to uključivanje, odluku o pokretanju stručnoga tretmana donosi učiteljsko/nastavničko vijeće.

Odgojno-obrazovna potpora učeniku u riziku za razvoj problema u ponašanju ostvarila je svoju svrhu kada učenik kontinuirano, a najmanje tri mjeseca uzastopno, pokazuje oblike ponašanja kojima djelotvorno zadovoljava svoje potrebe, kaže se.

Najopsežnija od tri mjere je intenzivni stručni tretman. On se provodi s učenicima uključenima u posebne odjele, kada su učeniku, s obzirom na vrstu teškoća i specifičnosti funkcioniranja koje ugrožavaju njegovu osobnu sigurnost i/ili sigurnost drugih učenika, potrebni posebni uvjeti odgoja i obrazovanja, uz suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, kaže se.

Više tisuća nastavnika, učitelja i učenika iz cijele Hrvatske prosvjedovalo je protekle subotu u središtu Zagreba “Za sigurnu školu” te upozorilo na teško sigurnosno i materijalno stanje u hrvatskom obrazovanju. Tražili su bolju zaštitu u razredu, promjenu neefikasnih pedagoških mjera u školama te da se napad na učitelje zakonski odredi kao napad na službenu osobu.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u povodu toga skupa izjavila je da će se izraditi akcijski plan prevencije nasilja u školama, te poručila da podupire upozoravanje na problem nasilja i da su edukacija i odgovornost najbolja prevencija.

Komentiraj