GettyImages

STRAŠNA BROJKA: Svako četvrto dijete u Europi u riziku od siromaštva

Siromaštvo je svakodnevnica mnoge djece u Europskoj uniji gdje je čak svako četvrto dijete u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

U ponedjeljak, 23. studenog, zastupnici će raspravljati o izvješću u kojem se traži od država članica da osnaže napore u borbi protiv dječjeg siromaštva, a glasovanje o izvješću je na rasporedu idućeg dana, najavljeno je na portalu Europskog parlamenta.

Prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta, sva djeca imaju pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, dom, igru i uravnoteženu prehranu. Međutim, ni u Europi stanje nije u skladu sa željama. Prema podacima Eurostata, u 2014. oko 26 milijuna djece (mlađe od 18 godina) u riziku su od siromaštva i socijalne isključenosti, što predstavlja 27,7 posto djece unutar EU28.
Djeca žive u siromaštvu u svim državama članicama, međutim, postotci se značajno razlikuju. Najveći rizik od siromaštva je u Rumunjskoj (51%), Bugarskoj (45,2%) i Mađarskoj (41,4%), dok je najmanji u Danskoj (14,5%), Finskoj (15,6%) i Švedskoj (16,7%).
Hrvatska spada negdje u sredinu ljestvice, s 29% djece u riziku od siromaštva.
Problem loše prehrane među djecom raste u Europi. Prema UNICEF-u, u Estoniji, Grčkoj i Italiji, postotak djece koja u prehrani nemaju meso, piletinu ili ribu svakog drugog dana udvostručen je od 2008.
Siromaštvo nije samo pitanje novca. Osim nemogućnosti da se pokriju osnovne potrebe, siromaštvo je povezano sa socijalnom isključenošću i manjom pristupa dobrim zdravstvenim uslugama i obrazovanju. Djeca samohranih roditelja u većem su riziku.
U ponedjeljak zastupnici će raspravljati o izvješću u kojem se zastupnike traži da djeca budu prioritet u svim mjerama koje se donose u državama članicama.
“Politika štednje stvorila je stanje koje se pogoršava”, upozorava Inês Cristina Zuber (GUE/NGL, Portugal). “Države članice moraju osigurati pristup obrazovanju, zdravstvenim uslugama i socijalnim službama za djecu i njihove obitelji”, te uz to trebaju rješavati nezaposlenost te promicati sigurnost radnog mjesta, uravnoteženu prehranu i adekvatan smještaj.

Komentiraj