Stožer donio upute i mjere za pripremu turističke sezone. Provodit će se pojačani nadzor

Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je upute za najavljeno pojačano kažnjavanje kršitelja mjera i za donošenje mjera za pripremu turističke sezone.

Uputa za kažnjavanje prilikom kršenja mjera

U uputi lokalnim stožerima za pojačani nadzor pridržavanja epidemioloških mjera stoji da su svi stožeri civilne zaštite obvezni organizirati pojačani kontinuirani nadzor pridržavanja epidemioloških mjera na svom području, pri čemu posebno treba pažnju obratiti na mjesta mogućih nedopuštenih okupljanja te na eventualni nedopušteni rad ugostiteljskih objekata u zatvorenim prostorima.

Gosti se mogu usluživati samo na otvorenim terasama, odnosno u prostoru gdje struji zrak. Navodi se kako treba pripaziti i na eventualno kršenje ograničenja radnog vremena.

U uputi piše i da područni uredi Ravnateljstva civilne zaštite imaju obvezu stupiti u kontakt s policijskim upravama i područnim uredima Državnog inspektorata radi koordiniranja provođenja nadzora mjera.

Upute za turističku sezonu

U zasebnoj uputi stožerima civilne zaštite za mjere za pripremu turističke sezone stoji da su stožeri obvezni stupiti u kontakt s turističkim zajednicama s njihovog područja te da, ako za to postoji potreba, u suradnji s epidemiolozima Stožeru civilne zaštite predlože privremeno uvođenje nužnih epidemioloških mjera te da svaki tjedan utorkom do 12 sati dostave podatke o broju turista koji borave na području njihove županije.

Nove mjere za Primorsko-goransku županiju

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije uvode se nužne epidemiološke mjere koje stupaju na snagu 20. ožujka, a njihovo trajanje se određuje do 2. travnja 2021.

Nužne epidemiološke mjere su: Pojačani nadzora uvedenih nužnih epidemioloških mjera, a osobito nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na javna događanja i okupljanja, privatna okupljanja, javni prijevoz te rad trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata, preporuka da se u svim sportskim objektima ne koriste svlačionice.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za provođenje pojačanog nadzora pridržavanja propisanih epidemioloških mjera te za predlaganje nužnih epidemioloških mjera za svoje područje županijskom stožeru, ako to ocijene potrebnim.

Komentiraj