HKD Napredak Sarajevo: “Samozvana zagrebačka podružnica neistinito i zlonamjerno optužuje Franju Topića”

Iz  središnjice HKD Napredak iz Sarajeva u Nacionalovu redakciju stigao je zahtjev za objavom odgovora na tekst, koji je objavljen 9. srpnja – ‘HKD Napredak optužuje Franju Topića da zarađuje na njihovim nekretninama‘.

Njihov odgovor u nastavku prenosimo u cijelosti:

“Na prvoj sjednici novog saziva Središnje uprave HKD Napredak, održanoj u Sarajevu 11. srpnja 2019. odlučeno je da ista uputi demanti na članak objavljen u Nacionalu 9. srpnja o.g.

Kada je u pitanju izvrnuta i tendenciozna financijska analiza koju su članovi tzv. HKD Napredak – Zagreb, na čelu s mag. art. Miljenkom Puljićem, citirali u navedenom tekstu i prezentirali novinaru Nacionala i hrvatskoj javnosti, potrebno je odmah na početku u potpunosti osporiti navedenu analizu i odbaciti ju kao zlonamjernu i klevetničku.

U objavljenom tekstu navodi se sljedeće:

„Članovi HKD Napredak za Nacional su otkrili da je NAPREDAK FUTURA d.o.o., kako se zove tvrtka kojom Franjo Topić upravlja nekretninama u Hrvatskoj, u posljednjih deset godina imala prihode od oko 23 milijuna kuna, a da nitko ne zna gdje je taj novac završio.“

Sve potpuno netočno i neistinito!

Naime, upravo u toj rečenici ogleda se sva tendenciozna i zla namjera da se na bilo koji način prije svega prof. dr. sc. Franjo Topić, a onda i sva tijela Napretka prikažu u lošem, čak kriminogenom svjetlu.

Važno je znati sljedeće činjenice: upravljanje u bilo kojem trgovačkom društvu (što sigurno navedeni jako dobro znaju) provodi uprava, odnosno u njeno ime direktor, pa tako i u slučaju NAPREDAK FUTURE d.o.o. Ova činjenica u praksi znači da niti prof. dr. sc. Franjo Topić, a niti bilo koja druga osoba nemaju zakonsko pravo upravljati, nego samo imenovati upravitelja, odnosno direktora i nadzirati rad.

Sljedeći navod „kako nitko ne zna gdje je novac od 23 milijuna završio“, također je jedna neprihvatljiva manipulacija. Već u toj rečenici navodi se da su to desetogodišnji ukupni prihodi tvrtke NAPREDAK FUTURA d.o.o. Valjda je jasno da u jednom trgovačkom društvu pored prihoda postoje i rashodi, što je elementarno poznavanje ekonomije. Činjenica da je navedeno trgovačko društvo u desetogodišnjem razdoblju ostvarilo dobit, svakako je nešto što treba pohvaliti, a ne prikazati lošim. U slučaju ostvarene dobiti osnovno pravo vlasnika trgovačkog društva leži u činjenici da odluči što želi s dobiti, sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Upravo zbog gore navedenih elementarnih činjenica, vlasnik trgovačkog društva – Središnja uprava HKD Napredak iz Sarajeva već duži niz godina donosi odluke, da navedenu dobit zadržava te akumulirani kapital iskoristi za unapređenje Statutom određenih ciljeva Društva, npr. obnovu Napretkovog konvikta u Sarajevu koji je u tijeku povrata. Kako bi do kraja ovu već duže vrijeme ponavljanu tezu o „nestalih“ 23 milijuna kuna i formalno demantirali, Središnja uprava je u prošlom sazivu zatražila neovisno revizorsko izvješće o poslovanju tvrtke i za razdoblje 2007. – 2017. Navedeno revizorsko izvješće završava zaključkom, citiramo: „Temeljem našeg uvida ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaj NAPREDAK FUTURA d.o.o. Zagreb za razdoblje 2007. do 2017. godine ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI)“.

Uz javno objavljene prihode od 21,802.099 kuna, treba navesti da su troškovi i rashodi Napredak Future d.o.o. u deset godina bili 14,263.511 kuna, a samo je u obnovu zapuštenog nebodera uloženo 4,382.932 kuna. Uz to je Napredak od najamnine/zakupnine platio državi iznos od 1,659.883 kune poreza, bez naznake višemilijunskih iznosa plaćenog PDV-a i drugih poreza. Ukupna dobit u 10 godina je 5.878.705 kuna što znači godišnje 587.705 kuna.

Ovakvi pokazatelji revizorskog izvješća s jedne strane i manipulacija brojkama i izjavama citiranih članova u tekstu Nacionala, s druge strane, novoj Središnjoj upravi ukazuje kako isti trebaju biti tuženi zbog grube manipulacije javnošću i diskvalifikacije dugogodišnjeg predsjednika HKD Napredak prof. dr. Topića, kao i svih članova – kako Središnje uprave, tako i cijelog Društva.

Treba naglasiti kako i samo Društvo sukladno zakonskim propisima države Bosne i Hercegovine svake godine radi reviziju svoga poslovanja i nikada, niti u tom dijelu nije bilo problema ili pitanja.

Želimo svakako istaknuti i to da je i Skupština HKD Napredak u posljednja tri navrata raspravljala o ovoj tematici, jasno zauzela stav oko već duže vrijeme ponavljanih i neutemeljenih optužbi na račun sada već počasnog predsjednika Društva prof. Topića i dala mu potpunu i bezrezervnu podršku u načinu poslovanja.

Samozvani HKD Napredak-Zagreb sam se isključio iz jedinstvenog Napretka U odnosu na navode o razlozima „suspendiranja zagrebačkog ogranka Napretka“ od strane Središnjice Napretka, potrebno je ponovno naglasiti: Naime, ono što je presudilo da Središnja uprava jednoglasno donese odluku o isključivanju uprave iz Zagreba bio je akt kojim je uprava Napretka-Zagreb jasno rekla da ne priznaje Središnju upravu kao niti njezine akte. Tako se u njihovom pisanom očitovanju izričito kaže da je zagrebačka podružnica samostalna pravna osoba registrirana u Zagrebu 2007. godine i koja nema obvezu priznavanja odluka Središnje uprave, te kako su iste za njih ništavne.

Predsjednik prof. Topić i neki članovi SU obavili su puno razgovora s upravom Glavne podružnice u Zagrebu. Središnja uprava Društva je u više navrata pozivala ranijeg predsjednika dr. sc. Tomislava Dubravca i cijelu upravu Glavne podružnice Zagreb na posebne sastanke sa cijelom Središnjom upravom, međutim oni su to bez opravdanog razloga odbijali i otklonili neposredan otvoreni razgovor o svim pitanjima koja su smatrali potrebnim razjasniti.

Zbog navedenog postupanja Središnja uprava nije imala drugog izbora no konstatirati da HKD NAPREDAK-ZAGREB nije slijednik Glavne podružnice u Zagrebu, koja je obnovljena 1992. godine, te da nemaju nikakvog prava na korištenje imena, loga, prostora niti bilo čega drugog vezano uz HKD Napredak.

Naime, HKD Napredak je još 2006. godine zaštitio svoje ime (verbalni identitet) i svoj znak (vizualni identitet) u nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodnoj razini, o čemu postoji aktualni certifikat kod WIPO MADRID. Ovo zaštićeno pravo odnosi se na zemlje koje su i navedene u certifikatu, a među kojima je i Republika Hrvatska. Imajući u vidu navedeno, Središnja uprava Napretka je isključivi vlasnik prava na svoje ime i znak. Podružnice i udruge unutar Napretka mogu koristiti ime i znak Društva isključivo uz odobrenje Središnje uprave. Aktom o korištenju žiga regulirano je da podružnice kao korisnici prava to zaštićeno pravo mogu koristiti uz uvjet poštivanja svih odredbi Statuta HKD Napredak, kao i svih odredbi Pravilnika o reguliranju međusobnih odnosa unutar HKD Napredak. U protivnom, kako je i navedeno u aktu, to pravo bit će im oduzeto. Dakle, nije Središnja uprava zabranila rad, nego je uprava udruge iz Zagreba u svome pismu jasno i
decidirano rekla da ne priznaje Središnju upravu i time se sama isključila iz jedinstvenog HKD Napretka.

Udruga kojoj je na čelu g. Miljenko Puljić nije „zagrebački ogranak udruge HKD Napredak’ kako se to krivo navodi u objavljenom članku. Svoju aktivnost u Republici Hrvatskoj HKD Napredak provodi kao registrirana strana pravna udruga putem svojih podružnica na području cijele Republike Hrvatske, a u Gradu Zagrebu putem svoje Glavne podružnice, koja sada ima povjerenika kao i putem Napretkovog kulturnog centra. Svojim nekretninama Središnja uprava upravlja putem svoje tvrtke Napredak Futura d.o.o. još od 2007. g. Udruga, kojoj je sada na čelu g. Miljenko Puljić, se kontinuiranim postupanjem njezina vodstva i svojih tijela odvojila od Središnjice i jedinstvenog HKD Napredak, koji jedino kao jedinstveni Napredak može realizirati u potpunosti svoje temeljno poslanje zacrtano od osnivanja 1902. g.

Pravi interes je uzimanje imovine

Pokušaj razjedinjavanja Napretkove obitelji od strane čelnih osoba udruge tzv. HKD Napredak-Zagreb dovelo je do jednoglasne odluke, kako Središnje uprave, tako i Skupštine cijelog HKD Napredak, da se udruzi na čijem je čelu g. Miljenko Puljić, zabrani upotreba imena i znaka HKD Napredak i njezinom vodstvu prepusti izbor naziva pod kojim će nastaviti obavljati svoje aktivnosti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, izvan jedinstvenog Napretka. Ako im ne valja ovakav Napredak imaju pravo osnovati svoju novu udrugu i raditi bolje od Napretka.

G. Puljić demonizira i komentira aktivnosti strane udruge registrirane u Republici Hrvatskoj s kojom nema nikakve poveznice, a čije ime i logo bez suglasnosti koristi njegova udruga. G. Puljić kao i ostali članovi samozvanog Napretka spomenuti u članku g. Tomislav Antunović, državni tajnik Juro Martinović, g. Bosiljko Mišetić, dr. sc. Dubravac dosad su nanijeli veliku moralnu i materijalnu štetu HKD Napredak i posebno prof. dr. sc. Franji Topiću.

Mag. Puljić iz Zagreba lije krokodilske suze za „sudbinom Napretka i za mladim Hrvatima u BiH” a tko njegovoj udruzi brani da dijele sami stipendije. Nije sporno čija je imovina koju Puljić u svojim stalnim medijskim objedama navodi. Nije sporno tko upravlja tom imovinom. Pri tome treba reći da nikada nije prije konfiskacije imovine od strane komunističkih vlasti glavna podružnica Zagreb spomenuta kao vlasnik ili suvlasnik Nebodera u Zagrebu. Koliko materijalna dobra mogu zaslijepiti ljude vidi se i po tome što mag. Puljić i njegov upravni odbor tvrde da je imovina njihova jer su je „gradili Zagrepčani“. To je slično kao da jednog dana Kinezi tvrde da je Pelješki most kineski jer su ga „Kinezi gradili“. Zna se čija je imovina – onoga tko je odlučio da ju kupi ili gradi i na koga je uknjižena.

U zaključku je ponovno važno istaknuti:

Nije sporno kome se podnose financijska izvješća o prihodima od imovine. Nije sporno da se s tom imovinom posluje u skladu sa zakonskim odredbama Republike Hrvatske i temeljem odredbi Statuta HKD Napredak. Nije sporno, da je potpuno zakonito, transparentno i nadasve moralno postupanje Središnje uprave HKD Napredak i njezina sada počasnog predsjednika prof. dr. sc. Franje Topića.

Nije sporno da je dobro upravljanje Napretkom i to ne samo imovinom u Zagrebu, već i cjelokupni rad, potvrdila Glavna skupština cijelog Napretka 10. studenog 2018. g., kao i netom održana 66. Glavna izborna skupština 6. srpnja 2019. godine u Sarajevu, kada su ponovno jednoglasno prihvaćena sva financijska izvješća HKD Napredak.”

Komentiraj