Srbijansko ministarstvo financija pozvalo na prijavu štednih potraživanja iz bivše SFRJ

FaH/ EPA/ ds

Ministarstvo financija Srbije pozvalo je u četvrtak štediše banaka koji su do 27. travnja 1992. godine imali deviznu štednju u bankama na teritoriju bivše SFRJ da prijave svoja potraživanja, objavili su beogradski elektronički mediji.

Poziv je upućen državljanima bivših jugoslavenskih republika koji su deviznu štednju položili kod banaka čije je sjedište u Srbiji ili u poslovnicama tih banaka na teritoriju nekadašnjih republika SFRJ.

Poziv ministarstva financija odnosi se i na državljane Srbije koji su do 27. travnja 1992. godine deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sjedištem u Srbiji, čije su poslovnice bile na teritoriju ostalih jugoslavenskih republika.

Štedišama je ostavljen rok za slanje prijava potraživanja do 6. ožujka, a odluka Uprave za javni dug uslijedit će za 120 dana od datuma podnošenja prijave.

Štediše uz prijavu trebalu priložiti ovjerenu presliku osobne iskaznice, original uvjerenja o promjeni prebivališta, originalnu deviznu štednu knjižicu, izjavu da štednja nije prenesena na drugu osobu te potvrdu nadležnih tijela u bivšim republikama SFRJ da štediša dosad nije ostvario svoje pravo temeljem stare devizne štednje, prenijela je agencija Beta.

Temeljem presude Europskog suda za ljudska prava i Srbija je morala usvojiti zakon, koji će biti temelj za isplatu neisplaćene devizne štednje, a njegove odredbe vrijede za štednje građana koji su do 27. travnja 1992. imali štednju kao državljani bivših republika SFRJ, osim Srbije, kod banaka sa sjedištem na teritoriju Srbije i u njihovim filijalama na teritoriju bivših republika SFRJ, a državljani Republike Srbije kod filijala banaka sa sjedištem u Srbiji, koje su se nalazile na teritoriju bivših republika SFRJ.

Kako je ranije objavljeno, Republika Srbija ima obavezu isplatiti neisplaćene devizne štednje u iznosu do 310 milijuna eura, što obuhvaća deviznu štednju i kamate.

Isplate devizne štednje uslijedit će u 10 jednakih polugodišnjih obroka s rokom dopijeća svakog 31. kolovoza i 28. veljače, počevši od 31. kolovoza 2018 godine, zaključno sa 28. veljače 2023. godine.

Komentiraj