Saša Zinaja

‘Socijalizam treba biti kulturna baština koja pripada svima’

‘Arheologija otpora: otkrivanje zbirki kulturne pozicije u socijalističkoj Hrvatskoj’ izložba je koja donosi inventuru pojedinaca i institucija kulturnih opozicionara u Hrvatskoj u sklopu SFRJ, ali i njihovih cenzora

Može se reći da je Iljko Karaman, koji je u socijalističko doba bio zamjenik okružnog javnog tužitelja za Zagreb, bio čovjek s dva lica. Pored njegova ureda našle su se u ljeto 1949. hrpe papira pripremljene za bacanje. Tamo su se, među cenzorskim spisima Kraljevine Jugoslavije, nalazili i popisi knjiga za koje je novi režim 1946. dao nalog da ih se uništi ili da se zabrani njihovo širenje. Karaman je pokupio sav taj materijal i odnio ga u svoj stan, o čemu se saznaje iz osobne bilješke koju je naknadno sastavio. S vremenom je iz ureda tužiteljstva uzimao i druge materijale, poput studentskih parola i zaplijenjenih materijala prikupljenih za vrijeme studentskog štrajka 1971., zabranjenih časopisa, različitih dosjea i izvještaja javnoga tužitelja iz kojih se vidi kako je tužilaštvo postupalo u određenim slučajevima. Morao je taj svoj plijen držati dobro sakriven: bojao se pretresa stana i da će za to odgovarati vlastima…

Pročitajte više u novom broju Nacionala…

Komentiraj