SMŽ: Prijavljeno 38.178 oštećenih objekata, pregledano 31.268

Na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije do sada je prijavljeno 38.178 oštećenih stambenih objekata, a pregledano 31.268 objekata, priopćeno je u subotu iz županije na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 365 objekata, a neuporabljivo zbog oštećenja 3 611,

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled 3 130 objekata, a privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za  3 718 pregledanih objekata

Uporabljivo bez oštećenja je 656, a uporabljivo bez ograničenja 6 224 objekata

Uporabljivo s preporukom o postupanju je 13 564 pregledanih objekata, naveli su iz županije na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Komentiraj