SMŽ: Prijavljeno 38.038 oštećenih objekata, 3 589 ih neuporabljivo

Na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije do sada je, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka, prijavljeno 38.038 oštećenih stambenih objekata, a pregledano je 30.896 objekata, izvijestili su u petak iz županije.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 364, a neuporabljivo zbog oštećenja 3 589 objekata.

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled 3 091, a privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za 3 673 objekta.

Uporabljivo i bez oštećenja je 656 objekata, a uporabljivo bez ograničenja 6 174 objekata.

Uporabljivo s preporukom o postupanju je 13.352 pregledanih stambenih objekata, naveli su iz županije.

Komentiraj