Očevi s malom djecom u Sloveniji će u idućoj godini imati pravo na 25 dana plaćenog dopusta za skrb o bebi, dok će se mogućnost dobivanja neplaćenog dopusta za istu svrhu smanjiti, prema pojašnjenju koje je dala vlada jer su raniji propisi bili nejasni i dopuštali različita tumačenja.

Pravo na “očinski” dopust s nadoknadom pune plaće postupno se povećava, za pet dana svake godine. Istodobno, postupno se svake godine skraćuje trajanje  neplaćenog dopusta koji očevi mogu dobiti za istu svrhu. Neplaćeni dopust, uz pokrivanje doprinosa za minimalnu plaću, socijalni centri od 2018. godine više neće odobravati, ali će se trajanje plaćenog dopusta povećati na ukupno 30 dana.
U Sloveniji je korištenje dopusta za muškarce radi brige o potomstvu prvi put zakonom regulirano 2002. godine. Uvedeno je kao prilog ravnopravnosti spolova i to po uzoru na skandinavske zemlje, gdje je takva mjera obiteljske politike dovela do povećanja nataliteta.
Ta su prava u Sloveniji proširena 2013. godine, s time da očevi moraju uz dijete do njegove treće godine starosti koristiti najmanje 30 dana odmora, bilo plaćenog ili neplaćenog, a to pravo ne mogu prenijeti na djetetovu majku.

U idućoj godini očevi male djece na centrima za socijalnu skrb moći će zatražiti do 50 kalendarskih dana izbivanja s posla. Od toga za 25 dana mogu dobiti punu naknadu plaće, dok im za ostalih 25 dana dopusta ministarstvo rada i socijalne skrbi uplaćuje samo doprinose na osnovicu minimalne plaće u državi.

Komentiraj