Slavonski Brod: Smijenili ravnateljicu jer je suspendirala učitelja kojega su učenice optužile za seksualno uznemiravanje

Zabrinjavajuća je neefikasnost nadležnih tijela u zaštiti djece od seksualnog nasilja jer ni obrazovni sustav ni sustav pravosuđa i policije nije poduzeo odgovarajuće mjere kako bi zaštitili djecu u Slavonskom Brodu. Sukus je ovo opsežnog i žustrog odgovora Pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević portalu Telegram vezano za optužbe seksualnog uznemiravanja u Osnovnoj školi Blaž Tadijanović u Slavonskom Brodu. U toj je školi, nakon prijedloga prosvjetne inspektorice Jasne Galić-Minarik, na sjednici školskog odbora prošloga petka smijenjena ravnateljica Veronika Čerenko.

Inspekcija joj je posebno zamjerila što je dvaput udaljila s radnoga mjesta učitelja za kojeg je, kako tvrdi, prikupila 15 prijava za seksualno uznemiravanje učenica. Policija je lani odbacila prijavu jedne učenice, a ove je godine istog nastavnika prijavilo više učenika. No Državno odvjetništvo ni nakon toga nije pokrenulo postupak. Prosvjetna inspekcija ravnateljici je pak zamjerila što je učitelja, kojeg učenice pisanim očitovanjima prozivaju za seksualno uznemiravanje, udaljila od obavljanja poslova u školi “bez saznanja je li pokrenut ili se vodi kazneni postupak protiv njega”.

Ravnateljica ga je, međutim, u oba slučaja udaljavala s radnoga mjesta uz preporuku Pravobraniteljice za djecu. Helencu Pirnat Dragičević upitali smo o argumentaciji kojom je bivšoj ravnateljici Čerenko u ožujku 2020. i svibnju 2021. preporučila da nastavnika pod teškim optužbama učenica udalji s radnoga mjesta. Telegramu opsežno kaže da od početka 2020. godine prati zaštitu prava učenika OŠ Blaž Tadijanović povodom prijave seksualnog zlostavljanja učenica od strane nastavnika škole.

Prateći funkcioniranje sustava u zaštiti žrtava seksualnog nasilja, Pravobraniteljica se, kako kaže Telegramu, obraćala samoj školi, Ministarstvu znanosti i obrazovanja i državnom odvjetništvu. Od svih je tražila “žurno poduzimanje mjera za zaštitu djece koja su izložena navodnim neprimjerenim postupcima učitelja”. Ukazivala im je, dodaje, i da je “neovisno o ishodu kaznenog postupka, u obrazovnoj instituciji nužno osigurati sigurno okruženje za djecu”.

Pirnat Dragičević potom podsjeća da je Vlada Republike Hrvatske donijela Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Riječ je o dokumentu koji bi trebao biti temelj za sveobuhvatnu i koordiniranu pomoć svih nadležnih institucija u slučaju seksualnog nasilja. Protokol propisuje standardizirane postupke koje trebaju slijediti sva nadležna tijela – policija, škole, centri za socijalnu skrb, bolnice, državno odvjetništvo – u ophođenju prema žrtvama seksualnog nasilja. Svrha je Protokola, ističe Pravobraniteljica, pružiti kvalitetnu i učinkovitu pomoć žrtvi.

U ovome je slučaju to, čini se, izostalo. Proizlazi tako iz alarmantne izjave Pravobraniteljice Telegramu: “Praćenjem postupanja nadležnih tijela u ovom slučaju zabrinjava nas neefikasnost u zaštiti djece od seksualnog nasilja jer ni obrazovni sustav niti sustav pravosuđa i policije nisu poduzeli odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila djeca, a nastavnik koji ih ugrožava onemogućio da u daljnjem kontaktu s djecom nastavi sa seksualnim uznemiravanjem”.

Dodaje kako je, na tom tragu, još u siječnju ove godine uputila Ministarstvu obrazovanja preporuku. Njome je ukazala na problematiku zaštite djece upravo u situaciji poput ove u brodskoj školi. Odnosno, kako navodi, na situaciju “kada izostane kazneno procesuiranje počinitelja, ne zbog činjenice da je dokazano da se nasilje nije dogodilo, već zbog činjenice da je procjena državnog odvjetništva da se zbog ‘blažeg oblika’ kaznenog djela ne vodi kazneni postupak ili do kaznenog progona ne dođe zbog proceduralnih okolnosti”.

Nastavlja kako sve takve situacije onemogućuju udaljenje nastavnika koji se neprimjereno ponaša iz nastave i kontakata s djecom, a nastavniku šalju poruku da može nastaviti sa svojim neprimjerenim ponašanjem. Time se, dodaje, obeshrabruje djecu u prijavljivanju takvih ponašanja, ostavljajući ih izložene i nezaštićene. “Iz pozicije zaštite djece koja su smogla snage prijaviti seksualno nasilje kojem su izložena, nedopustivo je da izostane odgovarajuća pomoć i zaštita te žurna i primjerena reakcija svih nadležnih tijela”, podcrtava Pirnat Dragičević.

Iz tog je razloga, zaključuje, tražila i da se propisima u sustavu odgoja i obrazovanja “stvore uvjeti za cjelovitu zaštitu djece od seksualnog nasilja i drugih neprimjerenih ponašanja odgojno-obrazovnih djelatnika”. Zatražila je, kako kaže, da se hitno uspostavi sustav licenciranja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja te drugih osoba koje u sustavu odgoja i obrazovanja rade s djecom.

 

Komentiraj