Sisačko-moslavačka županija: Neuporabljiva 4202 stambena objekta

Na području Sisačko-moslavače županije po u nedjelju ažuriranim ArcGIS podatcima neuporabljiva su 4202 stambena objekta od dosad pregledanih 37.596, a nakon razornoga potresa koji je u prosincu 2020. pogodio tu županiju prijavljene su štete na ukupno  39.711 stambenih objekata.

Prema najnovijim ArcGIS podatcima zbog vanjskih utjecaja neuporabljivo je 412 stambenih objekata.

Privremeno neuporabljiv je pak 3691 stambeni objekt i te objekte treba detaljno pregledati, dok na 4467 privremeno neuporabljivih objekata treba provesti mjere hitne intervencije.

Bez oštećenja uporabljiva su 704 stambena objekta, njih 7287 uporabljivo je bez ograničenja, a s preporukom o postupnju uporabljiva su 16.833 stambena objekta.

Komentiraj