HINA

Sindikat željezničara najavljuje prosvjed i štrajk

Sindikat željezničara Hrvatske zatražio je u utorak od Vlade da reprezentativne sindikate na HŽ-u hitno upozna s programima restrukturiranja u društvima HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o., te potpisivanje Aneksa Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o., inače će organizirati javni prosvjed u petak, 2. lipnja, i organizirati štrajk radnika HŽ Infrastrukture.

Sindikat u pismu upućenom premijeru Andreju Plenkoviću i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću podsjeća da je Vlada 20. travnja zadužila resorno ministarstvo i Uprave društava da ubrzaju provedbu planova restrukturiranja HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Carga d.o.o. i HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

Restrukturiranje koje u tim društvima traje gotovo dvadeset godina do danas nije donijelo ništa dobroga – nije poboljšana usluga prijevoza putnika i tereta, nemamo bolje i brže pruge, nemamo jasne strategije razvoja, jasne dugoročne i kratkoročne ciljeve razvoja. Dosadašnji rezultati restrukturiranja mogu se mjeriti samo kroz smanjenje broja radnih mjesta i radničkih prava, upozorava sindikat.

Ne možemo se oteti dojmu, kažu sindikalci, da je namjera nastavka ubrzanog restrukturiranja jednaka svim dosadašnjim, inače se ne bi pred sindikatima skrivali dokumenti po kojima će se nastaviti restrukturiranje triju društava. U prilog tome idu i pregovori o 3. Aneksu Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture, u kojima je vidljivo da Uprava jedino želi smanjiti prava radnika, čak i protivno zakonskim i podzakonskim aktima.

Zbog toga sindikat traži da ga se hitno upozna s programima restrukturiranja i da poslodavac potpiše Aneks Kolektivnog ugovora, inače slijede prosvjed na Markovu trgu, koji će se održati 2. lipnja, i organiziranje štrajka u HŽ Infrastrukturi.

Komentiraj