Nakon što je detaljnije proučio slučaj šibenskog policajca Jure Teskere, predsjednik Sindikata policijskih službenika Mario Puškarić ocijenio je u subotu da je bilo ishitreno njegovo otvoreno pismo ministru unutarnjih poslova Vlahi Orepiću, od kojeg je u petak tražio pomoć za Teskeru koji je posljednjeg dana u 2016. trebao iseliti iz stana u Šibeniku u vlasništvu MUP-a, dobivenog na privremeno korištenje.

Puškarić ističe da u odgovoru iz MUP-a na pismo u kojem su tražili ministra da, u okvirima svojih mogućnosti, pomogne Teskeri, stoji da mu je PU šibensko-kninska izlazila nekoliko puta u susret odgađajući datum napuštanja stana te da su iz MUP-a postupali maksimalno korektno, tolerantno i odgovorno.

“Tako je prije tri godine, bez obzira na presude nadležnih sudova, Jure Teskera potpisao sporazum s MUP-om kojim se obvezao da će do 31. prosinca. 2016. iseliti iz spornog stana u vlasništvu MUP-a, površine 64 četvornih metara u Šibeniku, Josipa bana Jelačića 6A. Napušteni stan bio je dodijeljen Juri Teskeri 1991.  ‘na čuvanje’ do mogućnosti povratka u Kijevo”, priopćio je policijski sindikalist te naveo da je Teskera 1996. preuzeo obnovljenu kuću i tom prilikom potpisao zapisnik.

MUP je 1999. zatražio vraćanje stana što je Teskera odbio, pa je MUP pokrenuo parnični postupak zbog iseljenja i predaje stana, nakon čega je presudom Općinskog suda u Šibeniku koju je potvrdio Županijski sud, Teskeri naloženo da vrati stan MUP-u što ponovno nije učinio, da bi potom MUP pokrenuo ovršni postupak 28. studenoga 2008., kaže Puškarić.

Obzirom da je Teskera odbijao preseljenje, MUP je zatražio odgodu deložacije te je između MUP-a i Jure Teskere sklopljen sporazum o korištenju predmetnog stana do njegovog umirovljenja, a najkasnije do 31. prosinca 2016.

“MUP će tek nakon tog roka putem nadležnog državnog odvjetništva i suda pokrenuti postupak deložacije, što znači da s 31. prosincem neće biti deložiran iz navedenog stana”, priopćeno je iz Sindikata policijskih službenika.

Iz MUP-a naglašavaju da se Jure Teskera pristankom na obnovu kuće odrekao prava na otkup stana pa mu nisu bili u mogućnosti odobriti otkup, prenosi Puškarić što je doznao u MUP-u.

Napominje i da u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj postoje osobe koje su bile u istoj situaciji kao Jure Teskera i nagodili su se državom pa su odbili obnovu kuće i zatražili otkup stana kojeg su dobili na korištenje ili su pak prihvatili obnovu kuće i iselili iz stana u Šibeniku nakon obnove kuće.

 

Komentiraj